‘Gemeente houdt deur naar jeugdhulp dicht’

cool

De route naar jeugdhulp is voor ouders en jongeren nog steeds lang, onduidelijk en onaangenaam. Dat blijkt uit de Jaarrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd. In 2015 ontving de Monitor Transitie Jeugd 472 meldingen over knelpunten als gevolg van de decentralisatie van jeugdhulp.

De klachten hebben onder meer ...Monitor Transitie Jeugd

Niches bieden bij chronische problemen

Bin Bestuur

Sinds we in gesprek zijn over de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten, zie  ik voortdurend de kansen.  Ik wil er hier één in het bijzonder voor het voetlicht brengen:  de mogelijkheden die nu open liggen om gezamenlijk gezinnen waar chronische problemen aan de orde ...


Laat 2015 het ontregeljaar zijn

dreamstime_m_20102557 2015 is het jaar waarin de transities van de langdurende zorg en de jeugdzorg naar de gemeenten een feit is. Een jaar waarin de samenwerking tussen allerlei partijen werkelijkheid moet worden. Een spannend jaar ook voor ggz-organisaties: hoe vallen de ...

Lees meer

Enquête Jeugdzorg: de transitie in beeld

abvakaboOp 1 januari 2015 gaan de jeugdzorgtaken over naar de gemeenten. Deze zogenoemde transitie heeft gevolgen voor de sector en haar werknemers. Abvakabo FNV wil graag inzicht krijgen in hoe werknemers in de jeugdzorg aankijken tegen zaken die hun werk (kunnen) beïnvloeden. Doe ook mee ...

Lees meer

Zorg gaat per gemeente verschillen

zorg gemeentenAls gevolg van de decentralisatie van zorgtaken richting gemeenten zullen er op lokaal niveau verschillen in de ondersteuning van burgers komen. Dat voorziet minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. ‘Iedereen zal dat moeten accepteren.’ Hij zei dat in zijn ...

Lees meer

Nederland leert van Deense ervaringen met hervorming jeugdzorg

Denemarken_Vlagtaatssecretaris Martin van Rijn, minister Ronald Plasterk, staatssecretaris Fred Teeven, Kinderombudsman Marc Dullaert en VNG directieraad voorzitter Jantine Kriens hebben op 1 en 2 september 2014 Denemarken bezocht om in de praktijk te zien wat Nederland kan leren van de Deense hervorming van het jeugdzorgstelsel. 

Lees meer

Landelijk Platform GGZ onderzoekt voorbereidingen gemeenten participatiewet

Nederland Wanneer per 1 januari 2015 de Participatiewet in werking treedt, zijn gemeenten verantwoordelijk voor werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit geldt ook voor mensen met psychische kwetsbaarheid die geen werk hebben. Een belangrijke taak, want één van de belangrijkste voorwaarden voor een goede ...

Lees meer

De GGZ staat voor grote uitdagingen en dat biedt kansen

kansenBeddenreductie, overdiagnostiek, verkeerde behandeling en oneigenlijk gebruik van een meetinstrument zijn volgens Jan Auke Walburg de nieuwe uitdagingen in de GGZ. Hij ziet aanknopingspunten voor vernieuwing, zoals de mogelijkheid van de eerstelijnszorg om de eigen kracht te mobiliseren. Lees meer


Tags: ggz, transitie

Modelcontracten voor bovenregionale jeugdhulp beschikbaar

vng

Voor de afspraken tussen gemeenten en aanbieders over bovenregionale jeugdhulp zijn modelovereenkomsten heel nuttig. De overeenkomsten moeten administratieve lasten voorkomen en transitierisico’s beperken. De eerste modelovereenkomsten zijn nu beschikbaar. Lees meer


Tags: transitie, VNG

Gespecialiseerde en langdurige hulp bij partnergeweld

Het stoppen van ernstige partnermishandeling is een kwestie van lange adem. Voordat mensen hulp zoeken kent het gezin vaak al een lange geschiedenis van huiselijk geweld. Alleen intensieve en gespecialiseerde hulp zorgt voor duurzame veiligheid. Dat leidt op korte termijn tot meer kosten, op lange termijn echter tot een kostenbesparing. Dit is relevante ...

Lees meer

Agenda