Tien jaar onderzoek naar jeugdzorg gebundeld

In de jeugdzorg zijn veel behandelingen en signaleringsinstrumenten ingezet om vroegtijdig problemen in het opvoeden en opgroeien aan te pakken. Vaak is aangenomen dat de aanpak werkte, maar structureel onderzoek ontbrak. De afgelopen tien jaar heeft ZonMw hier onderzoek ...

Lees meer >>

Genetische link tussen prikkelgevoeligheid en sociale gedragsafwijkingen aangetoond

Onderzoekers van het UMC Utrecht zijn er samen met Japanse collega’s in geslaagd om een muizenstam te ontwikkelen die door het ontbreken van één gen zijn soortgenoten niet meer herkent en daarnaast zintuiglijke prikkels slecht verwerkt. Met dit proefdiermodel kan gericht onderzoek worden gedaan ...

Lees meer >>

Reguliere opvoedingsondersteuning, heeft geen positief effect op prematuur kind

Kinderen die vlak na de geboorte op een Neonatale Intensive Care Unit (NICU) zijn opgenomen, hebben twee keer zoveel kans op emotionele- en gedragsproblemen dan gezonde, op tijd geboren kinderen. Basiszorg Triple P, een kortdurende reguliere opvoedingsondersteuning, heeft geen positief effect op ...

Lees meer >>

Gebruik antidepressiva groeit al jaren met gemiddeld 3%

In lijn met de groei in de afgelopen tien jaar nam het gebruik van antidepressiva in 2014 met 3% toe. De bijbehorende geneesmiddelkosten namen met 2% toe en kwamen uit op € 50 miljoen. Vooral het patentverloop van escitalopram draagt bij aan de beperktere kostenstijging en de toename van het ...

Lees meer >>