Doel en visie

web 6 De kwaliteit van de zorg is voor de NFG de belangrijkste factor in haar bezigheden. De NFG wil zorgprofessionals en betrokken organisaties daarom inspireren om steeds weer een stapje verder te komen. Steeds weer een stapje dichter bij betere zorg.
Daarom blijft de NFG voortdurend kritisch kijken naar de zorg zelf, maar ook hoe deze georganiseerd is. En daarover gaat de NFG dan weer in gesprek met de verschillende organisaties. Want uiteindelijk draait het erom dat de NFG kan waarborgen dat diegene die hulp zoekt, bij een goede zorgprofessional terechtkomt.

Keurmerk van kwaliteit

Sinds 2014 bestaat er binnen de NFG de afdeling Kwaliteitsbeheer. Het doel hiervan is de kwaliteit van de dienstverlening van NFG-leden te verhogen. Hiervoor zal bijvoorbeeld onze medewerker Kwaliteitsbeheer op ‘visite’ gaan bij leden om te zien hoe de zorgverlening in de betreffende praktijk is georganiseerd. Uitkomsten kunnen worden gebruikt om de positieve punten van de dienstverlening te versterken en de verbeterpunten aan te pakken.

Daarnaast is het registerlidmaatschap gekoppeld aan de NFG-Beroepscode en het reglement Geschilleninstantie Zorggeschil. Een zogenaamd keurmerk van kwaliteit. 

Intervisie en bijscholing

Voor de NFG is deskundigheid een belangrijk onderdeel. Om de deskundigheid te toetsen en uit te breiden verwacht de NFG dat leden deel nemen aan supervisie en/of intervisie. Zo blijft deskundige zorg zich ontwikkelen.

Professionele uitstraling

De NFG vindt het belangrijk dat zij en haar aangesloten zorgverleners een professionele uitstraling hebben. Niet alleen de zorg zelf moet professioneel zijn, maar ook de praktijkvoering en communicatie. De NFG heeft daarom deskundigen klaar staan die een helpende hand kunnen bieden met persoonlijke adviezen en gerichte ondersteuning. Denk hierbij aan een website, logo, brochure of folder. Vraag ons secretariaat naar de mogelijkheden.

TCC Magazine

TCC Magazine is het tweemaandelijkse magazine dat speciaal wordt uitgegeven voor de NFG. Met het magazine willen we onze leden informatie en inspiratie geven om zich als zorgprofessional te blijven ontwikkelen in het werkveld.
Agenda