Bijdragen

De NFG kent twee soorten leden:

 • Registerleden
 • Aspirant-leden (lidmaatschap voor studenten)

Bijdragen registerleden vakgroepen VPMW en VIG 2024*

 • Registratiekosten € 304,-- per jaar (naar rato berekend wanneer je je later in het jaar registreert)
 • Inschrijfkosten eenmalig € 143,--***
 • Toetsingskosten eenmalig € 43,--*** (vooraf te voldoen)
 • Kosten voor registratie bij de koepelorganisatie (optioneel) vind je op de website van de RBCZ. Voor de NAP geldt een registratiebijdrag van € 50,-- per jaar (per kwartaal naar rato berekend). De inschrijfkosten zijn eenmalig € 37,50.

Bijdragen OT-Register 2024 (geen vergoedingsmogelijkheden door zorgverzekeraar)*

 • Registratiekosten € 216,-- per jaar (naar rato berekend wanneer je je later in het jaar registreert)
 • Inschrijfkosten eenmalig € 143,-- ***
 • Toetsingskosten eenmalig € 43,--***

Bijdragen Coachregister 2024 (geen vergoedingsmogelijkheden door zorgverzekeraar)*

 • Registratiekosten € 160,-- per jaar (naar rato berekend wanneer je je later in het jaar registreert)
 • Inschrijf- en toetsingskosten eenmalig € 67,-- ***

Overige bijdragen*

 • Licentiekosten € 37,00 (eenmalig) ***
 • Deelname collectieve rechtsbijstandverzekering incl. incassomodule € 135,85 per jaar** (naar rato berekend wanneer je je later in het jaar registreert).
 • Deelname collectieve aansprakelijkheidsverzekering € 74,25 per jaar** (naar rato berekend wanneer je je later in het jaar registreert).
 • Bijdrage aansluiting CAMCoop (geschillencommissie/klachtenfunctionaris) Wkkgz € 51,-- per kalenderjaar***. 
 • Deelname collectieve zakelijke inventarisverzekering € 29,50 per jaar (optioneel)** (naar rato berekend wanneer je je later in het jaar registreert).
 • Administratiekosten / debiteurenrisico € 26,-- (deze kosten worden in rekening gebracht bij afname van 1 of meer collectieve verzekeringen). 
 • Voordeelpas € 20,-- (optioneel, eenmalig) *** 
 • Functionaris Gegevensbescherming € 13,-- per jaar (optioneel)

muurschild

Muurschild*

NFG-registerleden kunnen een NFG-muurschild aanvragen (niet verplicht). De kosten van dit muurschild zijn € 126,-- *** (waarvan € 88,-- *** borg).
Formaat schild 19,7 x 19,7 cm

Bijdragen aspirant-lidmaatschap*

 • Aspirant-lidmaatschap € 67,50 per jaar (naar rato berekend wanneer je je later in het jaar registreert). Wanneer het aspirant-lidmaatschap wordt omgezet in een registerlidmaatschap berekenen wij geen inschrijfkosten.

NFG-registerleden kunnen gevisiteerd worden. Een visitatie vindt 1x per 3 jaar plaats. 

Visitatievragenlijst        € 48,--
Visitatie (op locatie of via beeldbellen)   € 182,--
Visitatie opvolging ****                € 297,--


Visitatie-afspraken dienen minimaal 48 uur van te voren per mail te worden opgezegd. Gebeurt dit niet, dan zijn wij genoodzaakt de kosten van het visitatiegesprek door te berekenen. 


^^ De visitatie vindt tegelijkertijd plaats en er moet sprake zijn van één praktijkadres.


N.B. Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW / assurantiebelasting. Over borggelden wordt geen BTW berekend.

* Bedragen kunnen tussentijds herzien worden.


**  Tijdens de inschrijfprocedure zijn de verzekeringsdocumenten inzichtelijk op je persoonlijke NFG-pagina. Wanneer je op voorhand informatie over deze verzekeringen wilt ontvangen, kun je hiernaar informeren bij het secretariaat van de NFG. Je ontvangt na registratie alléén van de aansprakelijkheidsverzekering een persoonlijke polis.

*** Deze kosten worden op de eerste factuur volledig in rekening gebracht en niet naar rato berekend. Van de vooruitbetaalde toetsingskosten ontvang je een aparte factuur.  

**** Een opvolging van het visitatiebezoek zal zeer zelden voorkomen en alleen in die gevallen dat wij ernstige tekortkomingen hebben geconstateerd. Hierbij verwijzen wij naar ons visitatieprotocol.
Agenda