Vergoedingen door de zorgverzekeraar

web 3

Wanneer een NFG-hulpverlener geregistreerd is in de vakgroep VPMW of VIG bestaat voor veel cliënten de mogelijkheid om behandelingen vergoed te krijgen. Lees hiervoor zorgvuldig de (aanvullende) polis van de zorgverzekeraar. Het kan zijn dat bepaalde vormen van hulpverlening of therapievormen zijn uitgesloten. Doorgaans geldt dat alleen curatieve hulpverlening wordt vergoed. Coaching, begeleiding en b.v. relatietherapie valt buiten het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraar. 

Ook kunt u informeren bij de gemeente naar een AWBZ-vergoeding (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) of persoonsgebonden budget. Soms zijn er ook mogelijkheden via andere uitkeringsinstanties.

Vakgroepen binnen de NFG

Binnen de NFG bestaan een aantal vakgroepen en registers: 

  • De Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW)
  • De Vakgroep voor Integrale Gezondheidszorg (VIG) (combinatie van natuurgeneeswijzen en psychosociale hulpverlening)
  • Coachingsregister (geen vergoedingsmogelijkheden door de zorgverzekeraar)
  • Onafhankelijk Complementair Register (OCR) (geen vergoedingsmogelijkheden door de zorgverzekeraar)

Alle zorgprofessionals voldoen aan de kwaliteitseisen zoals deze worden gesteld door de NFG. Zij zijn minimaal HBO-geschoold en zijn verplicht jaarlijks deel te nemen aan bij- en nascholing. Ook vallen zij allemaal onder het onafhankelijk klacht- en tuchtrecht van de NFG. 


Enkele zorgverzekeraars eisen dat zorgprofessionals, naast een registratie bij een erkende beroepsorganisatie, ook geregistreerd zijn bij een koepelorganisatie.

Overzicht zorgverzekeraars per 1 januari 2016

Een overzicht van zorgverzekeraars en de vergoedingsmogelijkheden* vindt u hier


*Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden.