Vergoedingen door de zorgverzekeraar

web 3 Voor veel cliënten bestaat de mogelijkheid om behandelingen of begeleidingen vergoed te krijgen. Lees hiervoor zorgvuldig de (aanvullende) polis van de zorgverzekeraar. Het kan zijn dat bepaalde vormen van hulpverlening of therapievormen zijn uitgesloten. Zo wordt coaching uitgesloten van vergoeding door in ieder geval Menzis en de Coöperatie VGZ (voorheen UVIT).

Ook kunt u informeren bij de gemeente naar een AWBZ-vergoeding (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) of persoonsgebonden budget. Soms zijn er ook mogelijkheden via andere uitkeringsinstanties.

Vakgroepen binnen de NFG

Binnen de NFG bestaan twee vakgroepen:

  • De Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW)
  • De Vakgroep voor Integrale Gezondheidszorg (VIG) (combinatie van natuurgeneeswijzen en psychosociale hulpverlening)

Afhankelijk van de beroepsuitoefening staat een zorgprofessional geregistreerd in één van deze vakgroepen. 

Enkele zorgverzekeraars eisen dat zorgprofessionals, naast een registratie bij een erkende belangenorganisatie, ook geregistreerd zijn bij een koepelorganisatie.

Overzicht zorgverzekeraars per 1 januari 2016

Een overzicht van zorgverzekeraars en de vergoedingsmogelijkheden* vindt u hier


*Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden.