Registratie bij de NFG

Wil je geregistreerd worden bij de NFG? Dat kan als je beschikt over voldoende opleiding en ervaring en dit aantoonbaar kunt maken.
De NFG kent twee soorten leden: registerleden en aspirantleden (lidmaatschap voor studenten).

Binnen de NFG bestaan een aantal vakgroepen en registers voor registerleden: 

 • De Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW, EQF 6 of 7)
 • De Vakgroep voor Integrale Gezondheidszorg (VIG) (combinatie van natuurgeneeswijzen en psychosociale hulpverlening, EQF 6 of 7)
 • Coachingsregister (geen vergoedingsmogelijkheden door de zorgverzekeraar, EQF 5)
 • Onafhankelijk Therapeuten Register (OTR) (geen vergoedingsmogelijkheden door de zorgverzekeraar)

Alle zorgprofessionals voldoen aan de kwaliteitseisen zoals deze worden gesteld door de NFG. Zij zijn minimaal HBO-geschoold en zijn verplicht jaarlijks deel te nemen aan bij- en nascholing. Indien gewenst kan de NFG de verplichtingen die de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt, van je overnemen. 

Voorwaarden registerlidmaatschap (VPMW en VIG)

 • De vakgroep VPMW is een vakgroep voor Psychosociaal Therapeuten / Psychosociaal Hulpverleners.
 • De vakgroep VIG is een vakgroep voor Psychoscoiaal Therapeuten / Psychosociaal Hulpverleners die daarnaast óók geschoold en werkzaam zijn als Natuurgeneeskundig therapeut. 
 • Om ingeschreven te worden in het register VPMW of het VIG geldt dat je gezondheidskundige (curatieve) verzorging dient te bieden. Met het begrip gezondheidskundige verzorging bedoelen we dat het doel van handelen dient te zijn: het in stand houden of herstellen van een zo optimaal mogelijke mentale gezondheid, het leren omgaan met normale problemen van het leven en het behandelen van disfunctioneel gedrag.
 • Je bent zichtbaar complementair werkzaam in dit vakgebied. Dit stellen wij vast door o.a. te kijken naar je website en je inschrijving KvK.
 • Ben jij Coach en heb je een Coachingspraktijk, dan is inschrijving in deze vakgroep niet mogelijk. Daarvoor verwijzen wij je graag naar het Coachregister. Uiteraard zul je als Psychosociaal Hulpverlener ook coachend werken, dat is onvermijdelijk. 
 • Afgeronde complementaire opleiding op minimaal HBO-niveau*. Ook 4-jarige opleidingen die leiden tot het ECP-certificaat** worden door ons erkend.
  óf
 • Afgeronde reguliere menswetenschappelijke (NVAO) HBO-opleiding + minimaal 27 ECT's complementair therapeutisch geschoold op post-HBO-niveau*** (aantoonbaar afgerond).
 • Psychosociale basiskennis (VPMW) ****
 • Psychosociale + Medische basiskennis (VIG) ****
 • Inschrijving in de vakgroep VIG is alleen mogelijk als je zowel beschikt over een psychosociale HBO-opleiding als over een alternatieve natuurgeneeskundige HBO-opleiding.
 • Bereidheid zijn tot het volgen van intervisie en/of supervisie, bijscholing en literatuurstudie. Klik hier voor de spelregels van de herregistratie.  

* De opleiding dient CPION, SKB of SNRO geaccrediteerd te zijn. 

** Het ECP-certificaat dient goedgekeurd te zijn door de NAP.

*** Deze complementaire opleiding op post-HBO-niveau dient CPION, SKB of SNRO geaccrediteerd te zijn.

**** De opleiding zoals genoemd op de lijst moet in principe afgerond zijn na 1 januari 1989. Informeer altijd bij het NFG-secretariaat of u beschikt over voldoende/erkende PSBK of MBK. 

Voorwaarden OT-Register

Voor het OT-Register geldt dat je een menswetenschappelijke opleiding hebt gevolgd op minimaal HBO-niveau*. Binnen deze opleiding moet de focus liggen op hulpverlening. Voor meer informatie zie deze pagina. 

Voorwaarden Coachregister

Zie voor meer informatie en de voorwaarden deze pagina

Bovenstaande informatie is bedoeld als indicatie. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Beoordeling van een mogelijk registerlidmaatschap is aan de toetsingscommissie van de NFG.

Nieuwe intreders in de zorg kunnen een bezoek krijgen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Meer informatie hierover vind je in het Werkplan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Voorwaarden aspirantleden

Voor deze categorie geldt geen beroepsregistratie.

Vragen

Twijfel je of jouw opleidingen en/of ervaringen voldoende zijn om registerlid te worden van de NFG? Mail ons je volledige cv en geef daarbij aan in welk register je graag geregistreerd zou willen worden (zie bovenaan deze pagina). Wij zullen vrijblijvend je cv beoordelen en daarbij een verwachting uitspreken of een NFG-registratie mogelijk is voor jou. De uiteindelijke beslissing ligt altijd bij de toetsingscommissie die ná de inschrijfprocedure niet alleen naar diploma's kijkt, maar ook naar je website en overige documenten die je moet overhandigen (zoals b.v. een VOG, inschrijfving KVK en referentieverklaringen).


* e.e.a. ter beoordeling van de NFG
Agenda