Registratie bij de NFG

Wil je geregistreerd worden bij de NFG? Dat kan als je beschikt over voldoende opleiding en ervaring en dit aantoonbaar kunt maken.
De NFG kent twee soorten leden: registerleden en aspirantleden (lidmaatschap voor studenten).

Binnen de NFG bestaan een aantal vakgroepen en registers voor registerleden: 

 • De Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW)
 • De Vakgroep voor Integrale Gezondheidszorg (VIG) (combinatie van natuurgeneeswijzen en psychosociale hulpverlening)
 • Coachingsregister (geen vergoedingsmogelijkheden door de zorgverzekeraar)
 • Onafhankelijk Complementair Register (OCR) (geen vergoedingsmogelijkheden door de zorgverzekeraar)

Alle zorgprofessionals voldoen aan de kwaliteitseisen zoals deze worden gesteld door de NFG. Zij zijn minimaal HBO-geschoold en zijn verplicht jaarlijks deel te nemen aan bij- en nascholing. Indien gewenst kan de NFG de verplichtingen die de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt, van je overnemen. 

Voorwaarden registerlidmaatschap (VPMW en VIG)

 • Om ingeschreven te worden in het register VPMW of het VIG geldt dat je gezondheidskundige (curatieve) verzorging dient te bieden. Met het begrip gezondheidskundige verzorging bedoelen we dat het doel van handelen dient te zijn: het in stand houden of herstellen van een zo optimaal mogelijke mentale gezondheid, het leren omgaan met normale problemen van het leven en het behandelen van disfunctioneel gedrag.
 • Daarnaast ben je complementair therapeutisch geschoold (HBO-niveau) én werkzaam in dit vakgebied.
 • Afgeronde menswetenschappelijke SNRO- / CPION-geaccrediteerde / SKB-gecertificeerde opleiding of reguliere menswetenschappelijke (NVAO) opleiding op minimaal HBO-niveau. Ook 4-jarige opleidingen die leiden tot het ECP-certificaat worden door ons erkend. 
 • Psychosociale basiskennis (VPMW)
 • Psychosociale + Medische basiskennis (VIG)
 • Inschrijving in de vakgroep VIG is alleen mogelijk als je zowel beschikt over een psychosociale HBO-opleiding (minimaal 3 jaar/1680 sbu per jaar) als over een alternatieve natuurgeneeskundige HBO-opleiding.
 • Bereidheid hebben tot het volgen van intervisie, supervisie, bijscholing en/of literatuurstudie. Klik hier voor de spelregels van de herregistratie.  
 • Voor vermelding in de zorggids van coöperatie VGZ (via registratie bij de RBCZ) gelden de toelatingsvoorwaarden van VGZ (voorheen UVIT groep). Zie hiervoor de website van de RBCZ.

Voor nieuwe NFG-registerleden (VPMW en VIG) geldt dat zij bij aanname over de PSBK en/of MBK dienen te beschikken. Via dit document is het mogelijk om na te gaan of u aan deze eis voldoet. In de FAQ worden de veelgestelde vragen over de PSBK en/of MBK beantwoord.

Voorwaarden OC-register

Zie voor meer informatie deze pagina. Voor het OC-register gelden dezelfde kwaliteitseisen als bij een registratie als registerlid in de vakgroep VPMW of VIG, met uitzondering van de Psychosociale Basiskennis en/ of Medische Basiskennis. 

Voorwaarden Coachregister

Zie voor meer informatie en de voorwaarden deze pagina

Bovenstaande informatie is bedoeld als indicatie. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Beoordeling van een mogelijk registerlidmaatschap is aan de toetsingscommissie van de NFG.

Nieuwe intreders in de zorg kunnen een bezoek krijgen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Meer informatie hierover vind je in het Werkplan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Voorwaarden aspirantleden

Voor deze categorie geldt geen beroepsregistratie.

Vragen

Twijfel je of jouw opleidingen en/of ervaringen voldoende zijn om registerlid te worden van de NFG? Mail ons je volledige CV en je ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.