Herregistratie

We zetten de spelregels omtrent de herregistratie voor jou op een rijtje: 

Alle NFG-registerleden dienen tweejaarlijks een herregistratie aan te vragen. Dit doen zij allemaal op hetzelfde moment, telkens uiterlijk voor 15 december 2018, 2020 etc. Dit gebeurt digitaal via het ledengedeelte van onze website. De eerder gebruikte papieren-herregistratieformulieren mag je niet meer gebruiken. Het digitaal aanvragen van de herregistratie is beter voor het milieu, kost je géén verzendkosten en de documenten kunnen niet zoek raken. Daarnaast kun je alle gegevens continue invoeren. Dit verspreidt jouw administratieve werklast maar ook die van de NFG. Wij raden je daarom ook zeer aan om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Je kunt zelf via de website inzien wanneer de door jou ingevoerde activiteiten zijn gecontroleerd en goedbevonden of afgewezen. Indien de activiteit is afgekeurd, dan melden wij de reden hiervan. Meestal is het zo dat het bewijsstuk niet leesbaar of geldig is.

Wanneer je de herregistratie aanvraagt, dien je aan te tonen dat je in de twee voorafgaande jaren (bij)scholing hebt gevolgd, hebt deelgenomen aan super- en/of intervisie en dat je vakliteratuur hebt gelezen. Op alle 3 genoemde onderdelen dien je voldoende punten te behalen. Wanneer je niet twee volledige jaren bij de NFG bent geregistreerd, mag je de punten naar rato berekenen.

Je aanvraag voor herregistratie dient eens in de twee jaar uiterlijk voor 15 december volledig in ons bezit te zijn. Indien wij je aanvraag voor herregistratie niet tijdig of volledig ontvangen, kunnen wij niet garanderen dat je op tijd jouw nieuwe licentie krijgt. Je huidige licentie is altijd geldig t/m 31 maart. Je ontvangt voor deze datum een nieuwe licentie. Het niet indienen van de aanvraag voor herregistratie betekent niet dat je geen contributie aan de NFG verschuldigd bent. Voor de consequenties van het niet (tijdig) indienen van de aanvraag verwijzen wij je naar ons huishoudelijk reglement.

De gevolgde activiteiten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

Bij- en na(scholing)

 • Elk registerlid dient zich te scholen om vakkennis te verdiepen / verbreden.
 • De bij- en nascholing is (aantoonbaar) op HBO-niveau.
 • Wij geven de voorkeur aan geaccrediteerde bij- en nascholing.
 • Jaarlijks school je bij op het gebied van Psychosociale Basiskennis (PSBK) en/of Medische Basiskennis (MBK). 
 • Per jaar dien je minimaal 16 punten te behalen op het gebied van (bij- en na)scholing.
 • Je krijgt 2 punten per dagdeel voor gevolgde scholing.
 • Een dagdeel bestaat uit minimaal 2,5 uur.
 • Voor thuisstudies gelden de studiebelastingsuren zoals door het scholingsinstituut is aangegeven.
 • Als bewijsstuk geldt een presentielijst, diploma, certificaat en/of verklaring docent/organiserende instantie. Het moet voor ons vooral duidelijk zijn dat JIJ daadwerkelijk hebt deelgenomen aan de activiteit.
 • Bij een thuisstudie geldt alleen een certificaat of een diploma als bewijsstuk.
 • Een flyer, print van een website of eigen opgestelde verklaring etc. is géén bewijsstuk.
 • Scholing op het gebied van zelfontwikkeling, zelfontplooiing, healing, reading, gebedsgenezing etc. levert geen punten op.
 • Buitenlandse scholing levert alleen punten op als er een Nederlandse accreditatie is van b.v. CPION, SNRO, NIP of BAMW. Twijfel je hierover, raadpleeg dan het NFG-secretariaat. 


Super- en/of intervisie

 • Per jaar dien je minimaal 12 punten te behalen op het gebied van intervisie en/of supervisie.
 • Je krijgt 1 punt per uur. Je dient dus minimaal 12 uur intervisie en/of supervisie op jaarbasis te volgen.
 • Als bewijs upload je het intervisieformulier welke je vindt op onze website onder "downloads".
 • Bovengenoemd formulier dient volledig ingevuld en door een intervisiegenoot ondertekend te zijn.
 • Uit het bewijsstuk moet blijken hoeveel uur je hebt deelgenomen aan intervisie of hoeveel uur supervisie je hebt gehad.
 • Een nota van een supervisor geldt ook als bewijsstuk wanneer uit de nota duidelijk blijkt dat het om supervisie gaat en ook om hoeveel uur.
 • Een nota van een supervisor waarop "consult" is vermeld, geldt niet als bewijsstuk.


Vakliteratuur

 • Per jaar lees je 2 vakboeken.
 • Elk boek levert je 1 punt op.
 • Bewijsstukken zijn: aankoopbewijzen, leenbewijzen van de bibliotheek, kopie voor- en achterzijde van het boek.
 • Voor deze categorie krijg je maximaal 2 punten. Het invoeren van meer dan 2 boeken heeft geen zin. Het levert je geen extra punten op en kost je alleen maar meer tijd/werk.


Voor alle drie de genoemde onderdelen geldt:
Teveel behaalde punten kunnen niet meegenomen worden naar het volgende jaar.

Wat moet je doen?
Log in op je persoonlijke NFG-pagina met het bij ons bekende mailadres en je wachtwoord. Ben je jouw wachtwoord vergeten, dan kun je dit via de site opnieuw opvragen.

Controleer altijd je privé- en praktijkgegevens. Indien nodig kun je deze aanvullen/aanpassen.

Vervolgens ga je naar het blauwe tabblad herregistratie en kies je voor "activiteit toevoegen". Hierna kun je het jaartal aangeven waarin je de activiteit hebt gevolgd en kies je voor (bij)scholing, super- en/of intervisie of vakliteratuur. Vervolgens dien je de overige gevraagde gegevens in te vullen en een bewijsstuk te uploaden. Als slot kies je voor "opslaan" en wacht je tot je een overzicht ziet van de door jou ingevulde gegevens inclusief het puntenaantal dat dit oplevert. Keer nooit zelf terug naar de vorige pagina. De upload zal stoppen en het bewijsstuk zal voor ons niet zichtbaar zijn. Hierna kun je de volgende activiteit toevoegen en herhaal je de stappen zoals hiervoor benoemd.

Heb je alle activiteiten van de laatste 2 jaar ingevoerd dan kun je de aanvraag naar ons toesturen. Je beantwoordt de laatste vragen die op de pagina staan vermeld en kiest voor "verzenden". Wij krijgen dan een seintje dat jouw aanvraag compleet is en zullen de aanvraag zo spoedig mogelijk nakijken. 

Licentie
Je huidige licentie is altijd geldig t/m 31 maart. Dit geeft de NFG  aan het begin van het jaar de tijd om alle aangevraagde herregistraties in behandeling te nemen. Wij zorgen er voor dat je voor 31 maart een nieuwe licentie ontvangt mits je de aanvraag voor herregistratie volledig hebt ingediend voor 15 december in het voorafgaande jaar.

Vragen?
Stel deze bij voorkeur per e-mail. Je kunt ze sturen naar info@de-nfg.nl of officemanager@de-nfg.nl