Contract met gemeente schendt privacy kinderen

contract vierkant

Behandelaars van kinderen worden in sommige gemeenten gedwongen hun beroepsgeheim te schenden. Doordat zij een contract moeten ondertekenen waarin gemeenten eisen dat ze volledige inzage krijgen in het cliëntdossier.

Dat blijkt uit contracten van gemeenten met vrijgevestigde kinder- en jeugdpraktijken, die de redactie van Zorg+Welzijn kon inzien. ...
Meeste jongeren in Wajong hebben jeugdzorgverleden

wajong

80 procent van de jongeren die in 2014 in de Wajong zaten, heeft in het verleden gebruik gemaakt van jeugdzorg. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB), dat alle jongeren die in 2011 18 jaar werden drie jaar volgde.

Het CPB onderzocht in welke mate jongeren met ...
Niches bieden bij chronische problemen

Bin Bestuur

Sinds we in gesprek zijn over de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten, zie  ik voortdurend de kansen.  Ik wil er hier één in het bijzonder voor het voetlicht brengen:  de mogelijkheden die nu open liggen om gezamenlijk gezinnen waar chronische problemen aan de orde ...


Tien jaar onderzoek naar jeugdzorg gebundeld

zonmw

In de jeugdzorg zijn veel behandelingen en signaleringsinstrumenten ingezet om vroegtijdig problemen in het opvoeden en opgroeien aan te pakken. Vaak is aangenomen dat de aanpak werkte, maar structureel onderzoek ontbrak. De afgelopen tien jaar heeft ZonMw hier onderzoek ...

ZonMw-themapagina Jeugd

De toekomst van de jeugdzorg

Toekomst-van-de-Jeugdzorg.resized.141x188Na het succes van de eerste editie ‘De toekomst van de jeugdzorg’, hebben we besloten om dezelfde professionals opnieuw te interviewen. Waarom een tweede editie? Omdat we benieuwd zijn hoe dezelfde bestuurders en professionals anderhalf jaar na het eerste interview aankijken tegen hun eerdere antwoorden ...

Lees meer

Tags: jeugdzorg

Zijn we er klaar voor? Decentralisatie zorg.

foto 31 decOver twee dagen gaan de decentralisaties officieel van start. De jeugdzorg, de zorg voor ouderen en langdurig zieken en taken rondom werk en inkomen zijn dan de volledige verantwoordelijkheid van de gemeenten. Wat is er nu precies gebeurd in 2014 en ...

Lees meer

Gemeenten op koers met jeugdhulp

decentralisatieGemeenten hebben de afgelopen maanden duizenden contracten gesloten met aanbieders van jeugdhulp. Het Rijk hoeft dan ook niet in te grijpen om ervoor te zorgen dat hulp aan kinderen en gezinnen vanaf januari gewoon doorgaat, meldden de staatssecretarissen Martin van Rijn (Volksgezondheid) en Fred Teeven ...

Lees meer

Angst voor fouten verlamt gemeenten bij invoering nieuw jeugdzorgsysteem

decentralisatieDe angst fouten te maken lijkt veel gemeenten te verlammen als het gaat om de invoering van het nieuwe jeugdzorgsysteem. Fouten zijn echter onvermijdelijk, stellen Thomas van Neerbos en Ianthe Mosselman. Lees meer


Enquête Jeugdzorg: de transitie in beeld

abvakaboOp 1 januari 2015 gaan de jeugdzorgtaken over naar de gemeenten. Deze zogenoemde transitie heeft gevolgen voor de sector en haar werknemers. Abvakabo FNV wil graag inzicht krijgen in hoe werknemers in de jeugdzorg aankijken tegen zaken die hun werk (kunnen) beïnvloeden. Doe ook mee ...

Lees meer

Zorgverzekering in 2015; wat gaat er veranderen?

zorg gemeentenIn Nederland heeft iedereen recht op goede zorg die vanuit de basisverzekering, jeugdzorg of langdurige zorg wordt geregeld. Voor een groot gedeelte wordt de inhoud van deze zorgvormen bepaald door de overheid en sinds Prinsjesdag zijn de veranderingen ...

Lees meer

Agenda