Jeugd kraakt onder hoge verwachtingen

jeugd

Bijna vier op de tien jongeren voelen zich al langere tijd niet goed in hun vel. In die mate zelfs dat het hen hindert om dagelijkse taken zoals schoolwerk of hobby’s goed uit te voeren.
Vooral stress en druk liggen aan de basis daarvan. Ruim zestig procent geeft aan het ...‘Gemeente houdt deur naar jeugdhulp dicht’

cool

De route naar jeugdhulp is voor ouders en jongeren nog steeds lang, onduidelijk en onaangenaam. Dat blijkt uit de Jaarrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd. In 2015 ontving de Monitor Transitie Jeugd 472 meldingen over knelpunten als gevolg van de decentralisatie van jeugdhulp.

De klachten hebben onder meer ...Monitor Transitie Jeugd

Grote etnische verschillen in gebruik jeugdhulp

Grote etnische verschillen

Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders maken relatief meer gebruik van verschillende vormen van jeugdhulp; Turkse en Marokkaanse Nederlanders juist minder dan autochtone Nederlanders. Dat blijkt uit een analyse van het Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Bijna 18 procent van de Antilliaans- en bijna 14 procent van de Surinaams-Nederlandse jeugd ...
Kind van zieke ouder is vaker onveilig gehecht

Kinderen van zieke ouder

Kinderen van patiënten met een erfelijke aandoening hebben vaker negatieve jeugdervaringen en zijn vaker onveilig gehecht dan kinderen van gezonde ouders. Dat blijkt uit onderzoek waarop Luciënne van der Meer op 3 september promoveerde aan de Universiteit Leiden.

Van der ...
ADHD verdwijnt eerder bij hoog IQ'

ADHD

Een kind met ADHD en met een hoog IQ, heeft een grotere kans om later als tiener over zijn ADHD heen te komen dan een tiener met een gemiddeld IQ. Dat concluderen onderzoekers van het Kings's College in Londen, meldt Welingelichtekringen.

De onderzoekers volgden 116 adolescenten en jongvolwassenen ...


CBS publiceert eerste cijfers beleidsinformatie jeugd

dreamstimefree_141084

In het eerste kwartaal van 2015 kregen 233 duizend jongeren jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. Dit zijn de eerste voorlopige CBS-cijfers sinds de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten.

Sinds 1 januari zijn gemeenten  verantwoordelijk voor de levering van jeugdhulp. ...
Met grootste deel Nederlandse jeugd gaat het goed

school prestaties

Met de meeste kinderen en jongeren in Nederland gaat het goed. Dat toont de trendstudie 'Die jeugd van tegenwoordig' van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) aan. Laagopgeleide jongeren en kinderen en jongeren in multiprobleemgezinnen hebben juist onevenredig veel hardnekkige problemen.

In het debat over jeugd- en opvoedingsvraagstukken lijkt ...
Te weinig slaap kinderen zorgt voor gedragsproblemen en slechtere prestaties

31. dreamstime_m_10083981

Kinderen die 's nachts niet genoeg slaap krijgen hebben meer gedragsproblemen, hebben meer moeite met complexe taken en presteren slechter op school. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Rebecca Astill van het Nederlands Herseninstituut aan de VU ...


Leerprestaties kinderen met ADHD beter door beweging

ADHD

Wanneer kinderen met ADHD tijdens het uitvoeren van een taak kunnen bewegen, leveren ze een betere leerprestatie. Door de beweging zouden de kinderen effectiever gebruik maken van hun werkgeheugen. Nu zijn huidige behandelingen voor kinderen met ADHD er juist op gericht om de kinderen minder te ...


Pak onverklaarde lichamelijke klachten (OLK) zo vroeg mogelijk aan

broer zus

‘Goed in je vel’ is de titel van een nieuwe cursus voor jongeren met onverklaarde lichamelijke klachten (OLK). De methode is ontwikkeld door Ineke Wösten en Chantal van Ree, beiden kinder- en jeugdpsycholoog in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. “Een cursus specifiek voor jongeren bestond ...

www.boompsychologie.nl

Agenda