‘Gemeente houdt deur naar jeugdhulp dicht’


cool

De route naar jeugdhulp is voor ouders en jongeren nog steeds lang, onduidelijk en onaangenaam. Dat blijkt uit de Jaarrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd. In 2015 ontving de Monitor Transitie Jeugd 472 meldingen over knelpunten als gevolg van de decentralisatie van jeugdhulp.

De klachten hebben onder meer betrekking op slechte communicatie en een gebrek aan samenwerking. Ouders worden slecht te woord gestaan en zij vinden dat hun gemeente, het wijkteam en de hulpverleners vaak onvoldoende samenwerken om de juiste weg naar jeugdhulp voor hun kinderen te vinden. Zij hebben de indruk dat het hierbij aan regie ontbreekt. Hierdoor blijft de deur naar jeugdhulp voor ouders lang dicht.

Privacy
Uit de Jaarrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd blijkt daarnaast dat ouders zich zorgen maken over de privacy van hun kinderen. Het is niet duidelijk hoe zorgvuldig gemeenten omgaan met de medische gegevens, hoe ze worden opgeslagen en wie toegang heeft tot deze informatie. Op vragen hieromtrent krijgen ouders geen antwoord. Sommige ouders melden dat zij van de gemeente formulieren moeten invullen om toestemming te geven voor inzage in het dossier van hun kind. Als zij dit weigeren wordt de hulpvraag niet in behandeling genomen. Ouders vinden dit zeer ernstig.

In de Jaarrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd worden aanbevelingen gedaan waar gemeenten en het Rijk direct mee aan de slag kunnen. De rapporteurs pleiten er met name voor om mensen eerder te betrekken en te voorzien van de juiste informatie.

De Monitor Transitie Jeugd brengt ieder kwartaal een rapportage uit. De Monitor Transitie Jeugd bestaande uit Zorgbelang Nederland, Uw Ouderplatform, Ieder(In), MEE Nederland, LOC en Landelijk Platform GGz brengt in april 2016 weer een kwartaalrapportage uit. Tot eind 2016 zal de Monitor Transitie Jeugd kwartaalrapportages blijven uitbrengen.


Bron: Skipr


Lees meer >>

Agenda