Gemeenten verwachten ook komend jaar tekorten budget jeugdhulp

jeugdhulp

Uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt dat ongeveer de helft van de jeugdhulpregio’s een tekort verwacht in het jeugdhulpbudget van komend jaar. Al eerder gaven gemeenten aan dat ruim driekwart gemeentelijk middelen toevoegde aan het budget om dit jaar positief uit te komen. De transitie ...


Meeste jongeren in Wajong hebben jeugdzorgverleden

wajong

80 procent van de jongeren die in 2014 in de Wajong zaten, heeft in het verleden gebruik gemaakt van jeugdzorg. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB), dat alle jongeren die in 2011 18 jaar werden drie jaar volgde.

Het CPB onderzocht in welke mate jongeren met ...
‘Gemeente houdt deur naar jeugdhulp dicht’

cool

De route naar jeugdhulp is voor ouders en jongeren nog steeds lang, onduidelijk en onaangenaam. Dat blijkt uit de Jaarrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd. In 2015 ontving de Monitor Transitie Jeugd 472 meldingen over knelpunten als gevolg van de decentralisatie van jeugdhulp.

De klachten hebben onder meer ...Monitor Transitie Jeugd

Grote etnische verschillen in gebruik jeugdhulp

Grote etnische verschillen

Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders maken relatief meer gebruik van verschillende vormen van jeugdhulp; Turkse en Marokkaanse Nederlanders juist minder dan autochtone Nederlanders. Dat blijkt uit een analyse van het Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Bijna 18 procent van de Antilliaans- en bijna 14 procent van de Surinaams-Nederlandse jeugd ...
CBS publiceert eerste cijfers beleidsinformatie jeugd

dreamstimefree_141084

In het eerste kwartaal van 2015 kregen 233 duizend jongeren jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. Dit zijn de eerste voorlopige CBS-cijfers sinds de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten.

Sinds 1 januari zijn gemeenten  verantwoordelijk voor de levering van jeugdhulp. ...
Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen online

21. dreamstime_m_20637814

Per jaar krijgen ongeveer zeventigduizend thuiswonende kinderen en jongeren te maken met de scheiding van hun ouders. De gevolgen van een scheiding verschillen sterk in ernst. Met ongeveer twee derde van de kinderen en jongeren gaat het na verloop van tijd ...

www.richtlijnenjeugdhulp.nl

Agenda