Gemeenten verwachten ook komend jaar tekorten budget jeugdhulp


jeugdhulp

Uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt dat ongeveer de helft van de jeugdhulpregio’s een tekort verwacht in het jeugdhulpbudget van komend jaar. Al eerder gaven gemeenten aan dat ruim driekwart gemeentelijk middelen toevoegde aan het budget om dit jaar positief uit te komen. De transitie van de jeugdzorg brengt bij veel gemeenten tijdsdruk en financiële druk met zich mee. Daarover uitten ze hun zorgen in de enquête. Dat meldt Binnenlands Bestuur.

Gemeenten denken er zeker een jaar over te doen voordat de jeugdhulp op orde is. Veel trajecten in de jeugdzorg staan nog in ‘fragiele kinderschoenen’ en er zijn veel zaken die ongepland plaatsvinden. Er is nog weinig op elkaar afgestemd en ook de administratie is nog niet zoals het moet. Gemeenten spannen zich samen met het programma i-SD van de VNG en jeugdhulpbranches in om alles zo snel mogelijk soepel te laten verlopen.

Een probleem in het communicatieproces is de grip die gemeenten hebben op andere toegangen. “Artsen, maar ook verwijzers onderling, verwijzen door zonder dat gemeenten hier zicht en grip op hebben. Hierdoor is het moeilijk om te sturen op budgetten. Integraal met deze partijen samenwerken is een complex proces van een lange adem, waarbij veel organisatiebelangen moeten worden overkomen”, zo concludeert VNG.


Bron: nationalezorggids.nl


Lees meer >>