Te weinig slaap kinderen zorgt voor gedragsproblemen en slechtere prestaties


31. dreamstime_m_10083981

Kinderen die 's nachts niet genoeg slaap krijgen hebben meer gedragsproblemen, hebben meer moeite met complexe taken en presteren slechter op school. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Rebecca Astill van het Nederlands Herseninstituut aan de VU Universiteit in Amsterdam. Dit meldt Vakblad Vroeg.

Astill heeft 100 jaar aan onderzoek bij 36.000 kinderen onderzocht. Zelf heeft Astill metingen gedaan van gedrag, prestatie en EEG-metingen bij kinderen en jeugd tot en met achttien jaar. Het onderzoek is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Als de jeugd te weinig slaap kreeg, werd dit nog gecompenseerd door vaster te slapen. Wanneer ze echter onder druk kwamen te staan, zoals tijdens examens, lukte dit niet meer. In het proefschrift wordt voor middelbare scholieren gepleit voor een minder stressvolle manier van examineren, bijvoorbeeld door de toetsen meer te verspreiden. Het onderzoek werd samen met middelbare scholieren uitgevoerd als profielwerkstuk. Het is de eerste keer dat zo'n werkstuk tot een wetenschappelijke publicatie leidde.

Opvallend is dat uit het onderzoek blijkt dat elfjarigen bij het leren van motorische vaardigheden minder afhankelijk zijn van slaap dan volwassenen. Bij de kinderen maakt het niet uit wanneer ze de vaardigheden oefenen, de volwassenen verbeteren de vaardigheden alleen als ze kort na het oefenen gaan slapen.

In het onderzoek toont Astill aan dat het slapende kinderbrein een unieke kijk geeft op de processen die van belang zijn voor verbeteringen tijdens de slaap. Zo zijn snelle hersengolven bij kinderen beter waar te nemen en individuele verschillen in de snelheid van hersengolven maken het verschil tussen goed en minder goed presterende kinderen. 


Bron: Nationale Onderwijsgids


Lees meer >>

Agenda