Met grootste deel Nederlandse jeugd gaat het goed


school prestaties

Met de meeste kinderen en jongeren in Nederland gaat het goed. Dat toont de trendstudie 'Die jeugd van tegenwoordig' van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) aan. Laagopgeleide jongeren en kinderen en jongeren in multiprobleemgezinnen hebben juist onevenredig veel hardnekkige problemen.

In het debat over jeugd- en opvoedingsvraagstukken lijkt het alsof de problemen voor jongeren toenemen. De trendstudie van het NJi weerlegt dat op grond van feiten en cijfers. Vergeleken met 25 jaar geleden spelen wel andere onderwerpen een rol, zoals ongerustheid over loverboys, seksueel misbruik, pesten, radicalisering, (v)echtscheidingen en de rol van sociale media.

NJi-Raad van Bestuursvoorzitter Kees Bakker zegt in dagblad Trouw dat je de problemen van een kleine groep niet kunt bagatelliseren, ook al gaat het met het overgrote deel van de jeugd goed. Zo is 15 procent van de Nederlandse kinderen te dik. Het aantal alcoholvergiftigingen onder jongeren van 15 tot 19 jaar is in vijf jaar tijd met 82 procent gestegen en de vraag om jeugdhulp en het bieden van jeugdzorg is de laatste 25 jaar ook toegenomen. Een zeer lage opleiding van de ouders blijkt een sterke risicofactor voor alle vormen van kindermishandeling. Ook is er een verband tussen pesten en schoolniveau.


Bron: Nederlands Jeugdinstituut; dagblad Trouw 25 juni 2015


Lees meer >>