Tien jaar onderzoek naar jeugdzorg gebundeld


zonmw

In de jeugdzorg zijn veel behandelingen en signaleringsinstrumenten ingezet om vroegtijdig problemen in het opvoeden en opgroeien aan te pakken. Vaak is aangenomen dat de aanpak werkte, maar structureel onderzoek ontbrak. De afgelopen tien jaar heeft ZonMw hier onderzoek naar gedaan en de resultaten daarvan zijn nu gebundeld in de publicatie 'En.... werkt het?'. 

De publicatie verschijnt vanwege de afronding van het eerste grote ZonMw-programma over jeugd: Zorg voor Jeugd. Van de inzichten die zijn opgedaan, hebben hulpverleners, beleidsmakers en onderzoekers profijt, maar vooral de kinderen, jongeren en hun ouders. 

Tien thema's

Aan de hand van tien thema’s zoals 'er op tijd bij zijn',  'hulp bij het opvoeden' en 'multiprobleemgezinnen' biedt de publicatie zicht op de onderzoeksresultaten en hoe deze in de praktijk een vervolg krijgen. Daarnaast krijgen lezers een indruk van de nieuwe inzichten rond jeugdonderzoek die 'werkende weg' ontstonden. ZonMw bouwt hierop voort – nú en in de toekomst – in de nieuwe jeugdprogramma’s

Meer informatie


Bron: VNG


Lees meer >>

Agenda