Wachttijden GGZ mogelijk oorzaak toename antidepressiva bij jongeren

vrouw(2)

Het aantal jongeren onder de 21 jaar dat antidepressiva voorgeschreven krijgt is de afgelopen jaren flink gestegen. Vorig jaar gebruikten zo'n 17.000 jongeren het middel SSRI en dat aantal blijft groeien. Volgens deskundigen kan de toename veroorzaakt worden door de lange wachttijden binnen de GGZ, waardoor sneller medicatie wordt ...

Nieuwe website voor erkende interventies langdurige ggz

bloem(2)

Interventies die zijn erkend door de Erkenningscommissie Langdurige GGZ zijn vanaf nu te vinden op een nieuwe website. De databank telt inmiddels veertien interventies en de verwachting is dat dit aantal de komende maanden nog flink toeneemt. Het erkenningstraject draagt bij aan kwaliteitsverbetering van de langdurige ggz.

Onlangs zijn weer ...website

De 5 grootste zorgproblemen van 2015

zorg gemeenten

De eerste zes maanden van 2015 staan bol van het zorgnieuws. De Nationale Zorggids heeft de tien grootste zorgproblemen van 2015 op een rij gezet. Wat de vijf grootste problemen zijn, leest u hier.  

1. Pgb-ellende

De problemen omtrent het ...
Vaker naar huisarts voor psychologische hulp

esculaap

Steeds meer patiënten met lichte psychische problemen komen terecht bij een praktijkondersteuner van de huisarts in plaats van bij een duurdere specialist. Dat blijkt uit verschenen cijfers van onderzoeksinstituut Nivel.

De praktijkondersteuner-ggz is vaak een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige of psycholoog, die onder verantwoordelijkheid van de ...
Niches bieden bij chronische problemen

Bin Bestuur

Sinds we in gesprek zijn over de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten, zie  ik voortdurend de kansen.  Ik wil er hier één in het bijzonder voor het voetlicht brengen:  de mogelijkheden die nu open liggen om gezamenlijk gezinnen waar chronische problemen aan de orde ...


Angststoornissen kinderen in de GGZ

angststoornis(2)

Angststoornissen zijn de meest voorkomende vorm van psychische problemen bij kinderen. Slechts een minderheid van de kinderen met een angststoornis wordt echter verwezen naar de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Loes Jongerden onderzoekt de relatie tussen beperkingen in het dagelijks functioneren van kinderen, ten gevolge van angststoornissen, en verwijzing naar de GGZ. ...


Langdurige GGZ gestart in de WMO

decentralisatie

De overheveling van de financiering van een deel van de langdurige ggz van het Rijk naar gemeenten is sinds januari 2015 een feit. De eerste monitor van 2015 over de voortgang Wmo van GGZ Nederland en de RIBW Alliantie laat zien dat de langdurige ggz de eerste fase van de ...


Onderzoek naar effectiviteit geestelijke gezondheidszorg voor ouderen

Vsenior onderzoekeel ouderen kampen met psychische problemen. In de afgelopen jaren zijn er diverse initiatieven geweest om de psychische hulpverlening in Nederland te verbeteren, maar die hadden slechts voor een deel het gewenste effect op de ggz voor ouderen. Dit blijkt uit een onderzoek ...

Lees meer

Laat 2015 het ontregeljaar zijn

dreamstime_m_20102557 2015 is het jaar waarin de transities van de langdurende zorg en de jeugdzorg naar de gemeenten een feit is. Een jaar waarin de samenwerking tussen allerlei partijen werkelijkheid moet worden. Een spannend jaar ook voor ggz-organisaties: hoe vallen de ...

Lees meer

Zijn we er klaar voor? Decentralisatie zorg.

foto 31 decOver twee dagen gaan de decentralisaties officieel van start. De jeugdzorg, de zorg voor ouderen en langdurig zieken en taken rondom werk en inkomen zijn dan de volledige verantwoordelijkheid van de gemeenten. Wat is er nu precies gebeurd in 2014 en ...

Lees meer

Agenda