Vaker naar huisarts voor psychologische hulp


esculaap

Steeds meer patiënten met lichte psychische problemen komen terecht bij een praktijkondersteuner van de huisarts in plaats van bij een duurdere specialist. Dat blijkt uit verschenen cijfers van onderzoeksinstituut Nivel.

De praktijkondersteuner-ggz is vaak een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige of psycholoog, die onder verantwoordelijkheid van de huisarts psychodiagnostiek of kortdurende behandeling verricht.  Vorig jaar kwam ongeveer één op de zes van alle patiënten met psychosociale problemen die de huisartspraktijk bezochten terecht bij een praktijkondersteuner-GGZ, vergeleken met één op de dertig in 2010. "Steeds meer patiënten met psychische klachten worden zo snel en dicht bij huis behandeld", stelt Nivel.

Ernstige psychische stoornissen

Mensen kunnen sinds januari 2014 alleen nog bij gespecialiseerde ggz-instellingen terecht met ernstige psychische stoornissen zoals depressie of angststoornis. Met lichtere psychische problemen kunnen ze alleen naar de huisarts. De huisarts krijgt daarvoor hulp van een praktijkondersteuner-GGZ. In 2010 werkte nog in één van de drie huisartspraktijken een Praktijkondersteuner-GGZ, in 2014 was dat al in bijna 90 procent van de praktijken. De Landelijke Huisartsen Vereniging stelde onlangs al vast dat huisartspraktijken steeds meer patiënten met te complexe psychische problemen zelf moeten behandelen, omdat er wachtlijsten zijn voor de gespecialiseerde ggz.

"Bij de meeste consulten gaat het om patiënten met psychische klachten en psychische stoornissen", meldt Nivel. Sociale problemen komen minder vaak voor. De praktijkondersteuner-GGZ wordt voornamelijk ingezet voor één of meerdere lange consulten na een consult bij de huisarts, bij zowel (lichte) psychische symptomen en sociale problemen, als bij (meer ernstige) psychische stoornissen. 

Toch hebben huisartsen in praktijken met een praktijkondersteuner-GGZ zelf niet minder consulten voor psychische of sociale problemen dan collega’s in een praktijk zónder ondersteuner. Zij gebruiken wel vaker standaardconsulten en telefonische consulten, terwijl huisartsen zonder praktijkondersteuner eerder gebruikmaken van lange consulten. E-mailconsulten en groepsconsulten komen nauwelijks voor, zowel bij praktijken met als praktijken zonder ondersteuner.

Vervolgstap

Een belangrijke vervolgstap is volgens Nivel om te onderzoeken of patiënten die nu bij de praktijkondersteuner-GGZ terechtkomen, voorheen direct zouden zijn doorverwezen naar de generalistische basis-ggz of naar de gespecialiseerde zorg. De kosten die daarmee bespaard zouden worden, moeten worden afgezet tegen de kosten die gemaakt worden voor de inzet van de praktijkondersteuner. Het is ook denkbaar dat een deel van de patiënten die nu bij de praktijkondersteuner terechtkomt, voor de stelselwijziging geen zorg zou hebben ontvangen.

Ook de inzet van e-mental health en consultatie van specialisten, andere beoogde ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg, zouden moeten worden onderzocht, vindt het Nivel. Verder is het belangrijk te weten hoe effectief de behandeling van de praktijkondersteuner is en hoeveel patiënten alsnog worden doorverwezen na een of meerdere consulten. "Uiteindelijk willen we weten of de inzet van de praktijkondersteuner-GGZ leidt tot effectievere zorg", aldus Nivel-onderzoeker Peter Verhaak. Het Nivel zal de komende jaren de ontwikkelingen binnen de basis-ggz blijven monitoren.

Door de opmars van de praktijkondersteuner-GGZ stijgen de kosten per ingeschreven patiënt voor zijn werk. De kosten van consulten bij de praktijkondersteuner-GGZ bedroegen in 2010 25 eurocent per ingeschreven patiënt. Dit was in 2014 gestegen tot bijna twee euro per ingeschreven patiënt. Het gemiddeld aantal consulten per patiënt is over de jaren heen stabiel (rond de drie consulten per patiënt), voor zowel huisarts als praktijkondersteuner-GGZ.


Bron: Skipr


Lees meer >>