Nieuwe website voor erkende interventies langdurige ggz

bloem(2)

Interventies die zijn erkend door de Erkenningscommissie Langdurige GGZ zijn vanaf nu te vinden op een nieuwe website. De databank telt inmiddels veertien interventies en de verwachting is dat dit aantal de komende maanden nog flink toeneemt. Het erkenningstraject draagt bij aan kwaliteitsverbetering van de langdurige ggz.

Onlangs zijn weer ...website

Vier jaar onderzoek naar groene interventies voor optimaal gezondheidseffect

groen

De Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam gaat samen met bureau Natuurmensen onderzoeken wat de effecten zijn van groene omgevingen op de gezondheid van mensen die in een ziekenhuis werken, verblijven of het bezoeken. IVN ondersteunt dit onderzoek met een kennisnetwerk van ziekenhuizen en groene partners, waarin ervaringen ...


Zelfbeschadiging :Weinig effectieve interventies

mesNienke Kool promoveert aan de VU en pleit voor professionalisering van de hulpverlening: “Er zijn nog weinig effectieve interventies.”

Zowel patiënten als hulpverleners zijn ontevreden over de zorg voor patiënten die zichzelf beschadigen. Zelfbeschadigend gedrag is het doelbewust toebrengen van directe ...

Lees meer

Agenda