CBS publiceert eerste cijfers beleidsinformatie jeugd

dreamstimefree_141084

In het eerste kwartaal van 2015 kregen 233 duizend jongeren jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. Dit zijn de eerste voorlopige CBS-cijfers sinds de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten.

Sinds 1 januari zijn gemeenten  verantwoordelijk voor de levering van jeugdhulp. ...
Factsheet voor gemeenten: Welke jeugdzorg valt onder Wlz of Jeugdwet?

vng

Gemeenten hebben in 2015 te maken met lopende aanvragen voor jeugdzorg uit 2014. Deze zijn afkomstig van het CIZ. Sommige aanvragen vallen onder de Jeugdwet en sommige onder de Wlz. Een factsheet wijst gemeenten de weg hoe ze met ...

www.vng.nl/jeugdhulp

Grote steden en VNG bezorgd over jeugd-pgb

decentralisatie

De VNG, en de grote en middelgrote gemeenten G4 en G32 hebben in een brief aan staatssecretaris Martin van Rijn van VWS grote zorgen geuit over de toewijzing van de persoonsgebonden budgetten (pgb's) in de transitie. Lees meer


Tags: vng, jeugdzorg

Modelcontracten voor bovenregionale jeugdhulp beschikbaar

vng

Voor de afspraken tussen gemeenten en aanbieders over bovenregionale jeugdhulp zijn modelovereenkomsten heel nuttig. De overeenkomsten moeten administratieve lasten voorkomen en transitierisico’s beperken. De eerste modelovereenkomsten zijn nu beschikbaar. Lees meer


Tags: transitie, VNG

Agenda