Factsheet voor gemeenten: Welke jeugdzorg valt onder Wlz of Jeugdwet?

vng

Gemeenten hebben in 2015 te maken met lopende aanvragen voor jeugdzorg uit 2014. Deze zijn afkomstig van het CIZ. Sommige aanvragen vallen onder de ...

www.vng.nl/jeugdhulp