Factsheet voor gemeenten: Welke jeugdzorg valt onder Wlz of Jeugdwet?


vng

Gemeenten hebben in 2015 te maken met lopende aanvragen voor jeugdzorg uit 2014. Deze zijn afkomstig van het CIZ. Sommige aanvragen vallen onder de Jeugdwet en sommige onder de Wlz. Een factsheet wijst gemeenten de weg hoe ze met deze aanvragen kunnen omgaan.

Inhoud factsheet

  • Hoe zit het precies met de gevallen die het CIZ niet vóór 2015 heeft afgedaan en nu aan gemeenten zijn overgedragen?
  • Hoe weet u als gemeente of een 'overgedragen' cliënt onder de Wlz valt en niet onder de Jeugdwet?
  • Informatie over de Nza-prestatiecodelijst en code H821
  • Informatie over de relatie tussen Wlz en onderwijs
  • Welk bestuursorgaan (CIZ of BJZ) behandelt het bezwaarschrift tegen een indicatiebesluit van vóór 2015?
  • Gemeenten e.a. kunnen de advieslijn voor Wlz-aanvragen van het CIZ bellen: 088–7891700

Meer informatie


Bron: VNG


Lees meer >>

Agenda