De GGZ staat voor grote uitdagingen en dat biedt kansen

kansenBeddenreductie, overdiagnostiek, verkeerde behandeling en oneigenlijk gebruik van een meetinstrument zijn volgens Jan Auke Walburg de nieuwe uitdagingen in de GGZ. Hij ziet aanknopingspunten voor vernieuwing, zoals de mogelijkheid van de eerstelijnszorg om de eigen kracht te mobiliseren. Lees meer


Tags: ggz, transitie