School kan geen kant op met een probleemleerling

onderwijs Een vmbo-docent vecht zijn ontslag aan nadat hij na een schoolreisje een leerling zou hebben gemolesteerd (Trouw, 20 augustus). Een curieuze situatie. Lees meer