Landelijk Platform GGZ onderzoekt voorbereidingen gemeenten participatiewet

Nederland Wanneer per 1 januari 2015 de Participatiewet in werking treedt, zijn gemeenten verantwoordelijk voor werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit geldt ook voor mensen met psychische kwetsbaarheid die geen werk hebben. Een belangrijke taak, want één van de belangrijkste voorwaarden voor een goede (re-)integratie in de samenleving voor mensen, is het hebben van werk. Het Landelijk Platform GGz onderzoekt samen met andere organisaties hoe gemeenten op deze nieuwe taak voorbereid zijn. Lees meer