Gemeenten op koers met jeugdhulp

decentralisatieGemeenten hebben de afgelopen maanden duizenden contracten gesloten met aanbieders van jeugdhulp. Het Rijk hoeft dan ook niet in te grijpen om ervoor te zorgen dat hulp aan kinderen en ...

Lees meer


Handreiking en adviezen voor opschaling ehealth in de ggz gelanceerd

dreamstimefree_206298Afgelopen vrijdag hebben de partijen van het Bestuurlijk Akkoord toekomst ggz het adviesrapport en een handreiking voor de implementatie van eHealth in de ggz geaccordeerd. Onder ...

Lees meer

Tags: ggz, ehealth

Zorgverzekering in 2015; wat gaat er veranderen?

zorg gemeentenIn Nederland heeft iedereen recht op goede zorg die vanuit de basisverzekering, jeugdzorg of langdurige zorg wordt geregeld. Voor een groot gedeelte wordt ...

Lees meer


Zorg gaat per gemeente verschillen

zorg gemeentenAls gevolg van de decentralisatie van zorgtaken richting gemeenten zullen er op lokaal niveau verschillen in de ondersteuning van burgers komen. Dat voorziet ...

Lees meer


Landelijk Platform GGZ onderzoekt voorbereidingen gemeenten participatiewet

Nederland Wanneer per 1 januari 2015 de Participatiewet in werking treedt, zijn gemeenten verantwoordelijk voor werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit geldt ook voor mensen met psychische kwetsbaarheid die ...

Lees meer


De GGZ staat voor grote uitdagingen en dat biedt kansen

kansenBeddenreductie, overdiagnostiek, verkeerde behandeling en oneigenlijk gebruik van een meetinstrument zijn volgens Jan Auke Walburg de nieuwe uitdagingen in de GGZ. Hij ziet aanknopingspunten voor vernieuwing, zoals de mogelijkheid van ...

Lees meer

Tags: ggz, transitie

Groei is uit zorgsector

groei

De groei in de langdurige zorg en GGZ is voor het eerst in jaren drastisch afgenomen. De groei in uitgaven voor de Nederlandse samenleving bedroeg vorig jaar 0,8 procent ...

Lees meer


Kosten regeldruk ggz stijgen tot 1 miljard euro

euro

De kosten van de verantwoordingsbureaucratie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) bedragen 17 tot 31 procent van de totale kosten. Dit komt neer op zo’n 1 miljard euro. De hoge ...

Lees meer

Tags: kosten, ggz

Verzekeraars onderhandelen scherp bij inkoop GGZ

z-verzekeraars

Verzekeraars kopen in de GGZ steeds scherper in. Zij onderhandelen met aanbieders over de prijs van de zorg, maar ook over de manier waarop de GGZ is ...

Lees meer


GGZ-cliënt moet het zelf doen

ger keijsers

Met het oog op de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg, is het belangrijker dan ooit dat psychotherapie in korte tijd resultaten boekt. Behalve dat wetenschappelijk bewezen effectieve ...

Lees meer