Zijn we er klaar voor? Decentralisatie zorg.

foto 31 decOver twee dagen gaan de decentralisaties officieel van start. De jeugdzorg, de zorg voor ouderen en langdurig zieken en taken rondom werk en inkomen zijn dan de volledige verantwoordelijkheid van de gemeenten. Wat is er nu precies gebeurd in 2014 en hoe staan we er – zo vlak voor 1 januari – eigenlijk voor? Lees meer