Verslaving aan tv-series kan wijzen op eenzaamheid of depressie

dreamstimefree_56770Binge watching, oftewel het urenlang kijken naar meerdere afleveringen van verslavende tv-series, blijkt niet zo onschuldig als tot nu toe werd aangenomen. Uit een Amerikaans onderzoek komt naar voren dat er een verband bestaat tussen het urenlang kijken naar televisieshows en ernstige gevoelens van depressie en eenzaamheid. Lees meer