Mogelijke remedie tegen depressie

brein ondrz

De eerste resultaten voor het onderzoek naar diepe hersenstimulatie bij de plek in de hersenen die een rol speelt bij humeur en stemming, lijken positief. Het biedt een mogelijke remedie tegen depressie. Kortgeleden ...

Electrical stimulation alleviates depressive-like behavriors of rats: investigation of brain targets and potential mechanisms 


Stemming beter na stoppen met roken

sigaret

Stoppen met roken hangt samen met een betere stemming blijkt uit onderzoek. De gestopte rokers scoorden lager op angst, depressie en stress en hoger op kwaliteit van leven, zowel ...

Lees meer