Mogelijke remedie tegen depressie

brein ondrz

De eerste resultaten voor het onderzoek naar diepe hersenstimulatie bij de plek in de hersenen die een rol speelt bij humeur en stemming, lijken positief. Het biedt een mogelijke remedie tegen depressie. Kortgeleden hebben wetenschappers van het Maastricht UMC+ dit beïnvloedbare hersengebied ontdekt, in de zogeheten ventromediale prefrontale ...

Electrical stimulation alleviates depressive-like behavriors of rats: investigation of brain targets and potential mechanisms 

Stemming beter na stoppen met roken

sigaret

Stoppen met roken hangt samen met een betere stemming blijkt uit onderzoek. De gestopte rokers scoorden lager op angst, depressie en stress en hoger op kwaliteit van leven, zowel in vergelijking met hoe het was voor ze waren gestopt als in vergelijking met de ...

Lees meer

Agenda