Mogelijke remedie tegen depressie


brein ondrz

De eerste resultaten voor het onderzoek naar diepe hersenstimulatie bij de plek in de hersenen die een rol speelt bij humeur en stemming, lijken positief. Het biedt een mogelijke remedie tegen depressie. Kortgeleden hebben wetenschappers van het Maastricht UMC+ dit beïnvloedbare hersengebied ontdekt, in de zogeheten ventromediale prefrontale cortex.

Bij diepe hersenstimulatie worden lokale gebieden in de hersenen gestimuleerd met behulp van elektrische prikkels. Volgens onderzoeker prof. dr. Yasin Temel, onder andere aangesloten bij de Maastricht University bleek deze methode tot op heden slechts beperkt succesvol bij depressie.


Dat zegt hij in een artikel van de universiteit, in dat zelfde artikel zegt hij ook; "Om deep brain stimulation (diepe hersenstimulatie) effectief toe te kunnen passen bij depressie, moeten we eerst weten waar zich in de hersenen het gebied bevindt dat stemming optimaal kan beïnvloeden. Dat stukje brein lijken we nu gevonden te hebben."


Lees hier het hele onderzoek: 

Electrical stimulation alleviates depressive-like behavriors of rats: investigation of brain targets and potential mechanisms 


Bron: Nodea


Lees meer >>