Hoe krijgen we de jeugd in beweging?

1. dreamstime_xl_12988732Veel kinderen in Nederland bewegen minder dan nodig is voor een goede lichamelijke, motorische en psychosociale ontwikkeling. In de afgelopen jaren fluctueerde het percentage 4-11 jarigen dat voldeed aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB) tussen 17 en 32% (TNO, 2013). Lees meer