De Monitor onderzoekt zin en onzin van ADHD-medicatie

pillen

De mailbox van de redactie van De Monitor stroomt vol met verhalen van ouders, leraren, psychiaters en orthopedagogen over ADHD en ADHD-medicatie. Ruim 100 e-mails hebben ze al binnen gekregen voor het dossier De ADHD-epidemie? en ook op social media is een levendige discussie ontstaan over de zin en onzin ...

demonitor@kro-ncrv.nl.

Allochtone kinderen slikken ADHD-medicijn minder trouw

ADHD(2)

Turkse en Marokkaanse kinderen slikken hun ADHD-medicatie beduidend minder dan autochtone Nederlandse kinderen: respectievelijk 58 procent en 68 procent versus 79 procent. Dat blijkt uit onderzoek door Else van den Ban van Altrecht GGZ in Utrecht en collega’s onder 817 ADHD-patiënten jonger dan 19 jaar. 

Ook de kans ...


VU doet onderzoek onder kinderen met een diagnose van ADHD

vu

De Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) onderzoekt de vraag: Zijn neurofeedback en sport even effectief als optimaal vastgestelde medicatie, in het verminderen van ADHD symptomen? Het doel van deze vraag is om kennis te vergroten over de effectiviteit van alternatieven voor medicatie. Lees ...

Lees meer 

Het gebruik van ADHD-medicatie in Amerika

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat het aantal Amerikaanse kinderen met ADHD die medicatie gebruiken, is gestegen van 600.000 in 1990 tot 3,5 miljoen vandaag de dag. Interessant artikel in The New York Times. Lees meer 


Agenda