Vrouwen gevoeliger voor depressie

nodeaBij vrouwen (tussen de leeftijd 15 en 35 jaar ) komt een depressie tweemaal zo vaak voor als bij mannen? Uit onderzoek blijkt dat depressie voor bijna de helft (40%) het eerst voorkomt bij mensen tussen het 15e en 35e levensjaar. Bij kinderen en ouderen komt depressie minder voor. In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 1.500 mensen door stemmingstoornis. Bij 70% van deze mensen was er sprake van depressie. Depressie neemt de 4e plaats in de ‘top tien lijst’ van ziekten in Nederland.

De verschillen
Als vrouwen lijden onder depressie uiten zij zich dit anders dan mannen. Vrouwen zijn dan erg emotioneel en zijn geneigd daardoor veel te huilen en voelen zich onzeker en schuldig. Het gevolg hiervan is dat vrouwen zich thuis opsluiten. Mannen daarentegen hebben niet zo snel emotionele symptomen. Zij uiten de symptomen van depressie door agressieve buien, heftige woedeaanvallen en verminderde impulscontrole.

Overeenkomsten mannen en vrouwen
Werklozen hebben vaker een depressie dan werkende mensen, huismannen, vrouwen, studenten en gepensioneerden. Ook verschilt de omvang van depressie tussen laag – en hoogopgeleiden. Mensen met een lage opleiding en een laag inkomen hebben een grotere kans op depressie.Voor zowel mannen als vrouwen gelden deze verschillen.

De symptomen
Er zijn natuurlijk veel meer verschillende symptomen op psychologisch, gedragsmatig en functioneel gebied. Voorbeelden daarvan zijn: dagschommelingen,somberheid, verlies van energie, gevoel van angst, problemen met concentreren en geheugen, verlies van zelfrespect, verlies van interesse in de omgeving, zelfmoord gedachtes, eetstoornissen, libidoverlies en diarree.

Bronnen: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu / www.health.nl