Verzekeraars onderhandelen scherp bij inkoop GGZ

z-verzekeraars

Verzekeraars kopen in de GGZ steeds scherper in. Zij onderhandelen met aanbieders over de prijs van de zorg, maar ook over de manier waarop de GGZ is ingericht, constateert de Nederlandse Zorgautoriteit in haar jaarlijkse marktscan over de GGZ. Vooral over de afbakening tussen de Basis-GGZ en de gespecialiseerde GGZ en de vraag wie hoofdbehandelaar mag zijn, lopen de meningen uiteen. Lees meer