Vragen omtrent de herregistratie

Hoe kan ik mijn deelname aan intervisiegesprekken bewijzen?

Hoe vraag ik de herregistratie aan?

Hoe weet ik of mijn registerpunten zijn goedgekeurd?

Hoeveel punten dien ik jaarlijks te behalen om voor herregistratie in aanmerking te komen en op welke manier?

Ik ben later in het jaar lid geworden, moet ik voor dit jaar alle punten behalen?

Ik ben NFG-registerlid, dien ik elk jaar mijn herregistratie aan te vragen?

Ik ga naar de psychosociale contactdag van de NFG, hoeveel registerpunten krijg ik hiervoor?

Ik heb dit jaar teveel punten behaald. Kan ik dit overhevelen naar het nieuwe jaar?

Ik moet bewijsstukken aanleveren. Wat wordt hiermee bedoeld?

Ik volg een opleiding moet ik dan ook alle registerpunten behalen?

Kan ik vrijstelling krijgen voor het behalen van de registerpunten?

Moet ik intervisie volgen met alleen NFG-leden?

Wordt intervisie georganiseerd door de NFG?

Krijg ik punten voor scholing die ik in het buitenland heb gevolgd?

Als ik de herregistratie niet aanvraag, wordt mijn registratie dan beëindigd?

Uit hoeveel leden dient een intervisiegroep minimaal te bestaan?

Valt de scholing die ik volg onder de verplichte bijscholing PSBK (of MBK)?