Psychische problemen bij jongeren drukken de schoolprestaties

school prestatiesLichamelijke gezondheidsproblemen bij jongeren hebben weinig invloed op schoolprestaties. Psychosociale problemen meer. Een dertienjarige die in bed plast en jongeren met ADHD blijken wél slechtere resultaten te halen en de middelbare school vaker zonder diploma te verlaten dan jongeren met een lichamelijke ziekte zoals diabetes of astma, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL, AMC en RIVM in BMC Public Health.

“We hadden verwacht dat het verband veel sterker was, dat gezondheid en schoolprestaties sterker aan elkaar gerelateerd zouden zijn”, vertelt NIVEL-programmaleider Robert Verheij, “maar dat blijkt alleen bij psychische klachten het geval te zijn. Nu dit bekend is, kunnen huisartsen hier alert op zijn en aan de andere kant: ook docenten zouden hierop kunnen letten en het initiatief nemen verder te kijken wat er aan de hand is met een leerling.”
 
Bewust zijn van verband
“Hoe oorzaak en gevolg precies liggen, konden we niet nagaan”, verklaart Verheij. “Misschien krijgen kinderen met slechtere schoolresultaten vaker psychische problemen, misschien is het andersom. Hoe dan ook is het van belang dat zowel huisartsen als leerkrachten zich ervan bewust zijn dat het één met het ander te maken heeft.”
 
Onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door via het CBS data uit het nationale onderwijsregister te combineren met gegevens uit NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Hierdoor was het mogelijk over verschillende jaren de middelbare schoolcarrière van 2455 jongeren te volgen en die in verband te brengen met hun gezondheid. Ook de socio-economische positie van ouders is meegenomen in het onderzoek. De gegevens voor het onderzoek waren geanonimiseerd, zodat ze niet zijn te herleiden tot individuen.
 

Bron: Nivel