Zelfbeschadiging :Weinig effectieve interventies

mesNienke Kool promoveert aan de VU en pleit voor professionalisering van de hulpverlening: “Er zijn nog weinig effectieve interventies.”

Zowel patiënten als hulpverleners zijn ontevreden over de zorg voor patiënten die zichzelf beschadigen. Zelfbeschadigend gedrag is het doelbewust toebrengen van directe of indirecte schade aan het lichaam zonder dodelijk resultaat. Lees meer