Vier grote inspirerende leiders worstelden met een depressie

20151026 martin luther king

Psychische problemen worden vaak ten onrechte in verband gebracht met zwakheid, en het stigma “psychisch ziek” is soms even groot als de beperking van de aandoening zelf. En er zijn nog steeds velen die denken ...