Oudste of jongste in het gezin zijn heeft geen invloed op karakter

20151025 broers

Het oudste kind is behoudend en ambitieus, het middelste kind is sociaal en de jongste houdt van avontuur. Deze hardnekkige mythe kan definitief bij het grofvuil. De plek in de kinderrij heeft geen ...