Yoga, een update over onderzoek


yoga

Yoga is ongekend populair. Het aantal volwassenen dat yoga beoefent, is het afgelopen decennium verdubbeld. De Verenigde Naties maakten juni jl. zelfs een Internationale Yogadag. Wereldwijd waren er die dag honderden yoga events en ook Nederland deed mee.

Door deze belangstelling heeft ook het onderzoek naar de effecten van yoga op onze gezondheid en ons welzijn een vlucht genomen. In India is onder invloed van president Modi een ministerie voor Yoga, Homeopathie, Ayurveda en Natuurgeneeskunde opgericht (ministerie van AYUSH). Hierdoor is er meer aandacht voor onderzoek naar yoga en zijn fondsen beschikbaar gesteld. De spin off voor onderzoek naar de neurofysiologische effecten van yoga door het National Institute of Mental Health and Neuroscience (Bangaluru, India) lijkt daar het eerste product van te zijn. In Amerika is het National Centre of Integrative Medicine actief in het versterken van de wetenschappelijke basis van yoga en haar gezondheidseffecten. De International Association of Yoga Therapists (IAYT) organiseert twee keer per jaar een grootschalig symposium voor yoga-docenten over onderzoek naar yoga om yoga professionals te berichten over de uitkomsten van onderzoek. Het Academic Consortium for Integrative Medicine & Health, een samenwerkingsverband van zestig academische ziekenhuizen in Amerika, past yoga toe in de patiëntzorg en voert ook onderzoek naar deze therapie uit.

De eerste gerandomiseerde studie van Patel naar de effecten van yoga op hoge bloeddruk dateert uit 1961. Inmiddels is in het vaktijdschrift The Journal of Alternative and Complementary Medicine een compleet overzichtsartikel gepubliceerd van het yoga-onderzoek dat tot op heden is uitgevoerd. De Amerikaans-Indiase onderzoeksgroep van de John Hopkins Universiteit in Baltimore verzamelde 486 studiepublicaties naar de medische toepassing van yoga, met in totaal 28.000 deelnemers. Uit hun analyse bleek dat yoga vooral is gebruikt in de geestelijke gezondheidszorg, bij hart- en vaatziekten en bij luchtwegproblemen. Het overzichtsartikel gaat in op de verschillende gezondheidseffecten van yoga, de onderbouwing voor deze effecten en gaat dieper in op de wijze waarop deze effecten tot stand komen.

Het hele artikel is hier in te zien.

Bronnen

(Jeter, Slutsky, Singh, & Khalsa, 2015)Jeter, P. E., Slutsky, J., Singh, N., & Khalsa, S. B. S. (2015).Yoga as a Therapeutic Intervention: A Bibliometric Analysis of Published Research Studies from 1967 to 2013. Journal of Alternative and Complementary Medicine (New York, N.Y.). doi:10.1089/acm.2015.0057


Bron: VNGK


Lees meer >>