Vergoedingen door de zorgverzekeraar

web 3

Wanneer een NFG-hulpverlener geregistreerd is in de vakgroep VPMW of VIG bestaat voor veel cliënten de mogelijkheid om behandelingen vergoed te krijgen. Enkele zorgverzekeraars eisen dat zorgprofessionals, naast een registratie bij een erkende beroepsorganisatie, ook geregistreerd zijn bij een koepelorganisatie. Lees daarom altijd zorgvuldig de (aanvullende) polis van de zorgverzekeraar.

Het kan zijn dat bepaalde vormen van hulpverlening of therapievormen zijn uitgesloten. Doorgaans geldt dat alleen curatieve hulpverlening wordt vergoed. Coaching/ begeleiding valt buiten het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraar. Relatietherapie wordt alleen door CZ vergoed en niet door de overige zorgverzekeraars. Zilveren Kruis vergoedt geen psychosociale zorg aan kinderen/jeugd (tot 18 jaar). 

Ook kun je informeren bij de gemeente naar de vergoedingen vanuit de WMO of PGB (persoongebonden budget). Soms zijn er ook mogelijkheden via andere uitkeringsinstanties of de werkgever.

Overzicht zorgverzekeraars per 1 januari 2024

Een overzicht van zorgverzekeraars en de vergoedingsmogelijkheden* vind je hier


*Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden.
Agenda