Samenvatting enquĂȘte PsychoSociale Contactdagen 2014

Op de enquête over de PSC dagen van 23 en 24 mei jl. hebben wij uiteindelijk veel reacties ontvangen. Dit geeft ons een goed beeld over uw belevenis van deze dag(en). Wij ontvingen erg veel complimenten en lovende woorden voor de organisatie. Heel hartelijk dank hiervoor!

Zoals beloofd geven wij u hierbij een samenvatting van de uitslag.

20140524_120755 Over het algemeen kunnen wij constateren dat de tevredenheid onder de bezoekers groot is. Wij ontvingen veel positieve reacties op zowel het programma van vrijdag 23 mei als het programma van zaterdag 24 mei. Niet elke spreker werd even goed gewaardeerd. Maar daar waar de ene bezoeker minder te spreken was over een bepaalde lezing was een andere bezoeker hier juist weer lovend over.
Over het algemeen werd het keuzeprogramma van de vrijdag iets beter gewaardeerd dan het programma van de zaterdag waarbij vooral op zaterdag werd aangegeven dat bezoekers te lang moesten luisteren/stilzitten.

De bioscoop, boekenmarkt, lunch en entreeprijs werd door het overgrote deel van de deelnemers aan de enquête met een (ruim) voldoende beoordeeld.

Op de vraag op welke dag van de week u de PsychoSociale Contactdagen het liefst georganiseerd zou willen hebben, antwoordde het grootste gedeelte op vrijdag (74,5%) en zaterdag (67,7%). 27,1% Van de deelnemers aan deze enquête geeft de voorkeur aan de donderdag en slechts een zeer klein percentage heeft de voorkeur voor een andere dag van de week.

Ook over de locatie (De Schakel in Nijkerk) is het meerendeel van de deelnemers (zeer) tevreden.

P1000291

Op de vraag "Bent u van plan volgend jaar de PSC-dagen te bezoeken" heeft 79% geantwoord met een "ja" en 14,5% heeft aangegeven nog te twijfelen en die beslissing te laten afhangen van het programma. Verder heeft 83,8% aangegeven de contactdagen aan te bevelen aan collega's of studiegenoten.

Uiteraard nemen wij alle opmerkingen, tips en aanbevelingen voor zoveel als mogelijk mee bij de organisatie van de PsychoSociale Contactdagen in 2015. Deze worden georganiseerd op vrijdag 5 juni en zaterdag 6 juni te Nijkerk. Wij doen ons best om wederom een boeiend en interessant programma neer te zetten en zullen u daarover informeren via nieuwsflits, PSC-magazine en de website www.pscdag.nl