Tarieven

De NFG kent twee soorten leden:

 • Registerleden
 • Aspirant-leden (lidmaatschap voor studenten)

Tarieven registerleden vakgroepen VPMW en VIG 2018*

 • Registratiekosten € 259,-- per jaar
 • Inschrijfkosten eenmalig € 120,--***
 • Toetsingskosten eenmalig € 35,--*** (vooraf te voldoen)
 • Kosten voor registratie bij de koepelorganisatie (optioneel) vindt u op de website van de RBCZ.

Tarieven OC-register 2018 (geen vergoedingsmogelijkheden door zorgverzekeraar)*

 • Registratiekosten € 189,-- per jaar
 • Inschrijfkosten eenmalig € 120,-- ***
 • Toetsingskosten eenmalig € 35,--***

Tarieven Coachregister 2018 (geen vergoedingsmogelijkheden door zorgverzekeraar)*

 • Registratiekosten € 140,-- per jaar
 • Inschrijf- en toetsingskosten eenmalig € 55,-- *** (wordt achteraf in rekening gebracht)

Overige kosten*

 • Licentiekosten € 30,00 (eenmalig) ***
 • Rechtsbijstandsverzekering incl. incassomodule € 100,80 per jaar**
 • Aansprakelijkheidsverzekering € 70,-- per jaar**
 • Bijdrage Wkkgz € 42,50 per jaar ***
 • Zakelijke Inventarisverzekering € 35,00 per jaar (optioneel)**
 • Voordeelpas € 20,00 (optioneel, eenmalig) ***

muurschild

Muurschild*

NFG-registerleden kunnen een NFG-muurschild aanvragen (niet verplicht). De kosten van dit muurschild zijn € 107,50 *** (waarvan € 75,00 *** borg).
Formaat schild 19,7 x 19,7 cm

Tarieven aspirant-lidmaatschap*

 • Aspirant-lidmaatschap € 61,-- per jaar. Wanneer het aspirant-lidmaatschap wordt omgezet in een registerlidmaatschap berekenen wij geen inschrijfkosten.

NFG-registerleden kunnen gevisiteerd worden. Vanaf 1 januari 2018 zijn wij genoodzaakt om onderstaande kosten in rekening te brengen. Een visitatie vindt 1x per 3 jaar plaats. 

Visitatievragenlijst        € 40,--
Visitatie € 75,--
Visitatie opvolging ****                € 250,--


N.B. Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW / assurantiebelasting. Over borggelden wordt geen BTW berekend.

* Bedragen kunnen tussentijds herzien worden.


**  Tijdens de inschrijfprocedure zijn de verzekeringsdocumenten inzichtelijk op uw persoonlijke NFG-pagina. Wanneer u op voorhand informatie over deze verzekeringen wilt ontvangen, kunt u hiernaar informeren bij het secretariaat van de NFG.

*** Deze kosten worden op de eerste factuur volledig in rekening gebracht en niet naar rato berekend. De vooruitbetaalde toetsingskosten worden daarnaast op de factuur direct aan u verrekend (dit geldt niet voor het Coachregister). 

**** Een opvolging van het visitatiebezoek zal zeer zelden voorkomen en alleen in die gevallen dat wij ernstige tekortkomingen hebben geconstateerd. Hierbij verwijzen wij naar ons visitatieprotocol.