Geen erkenning PSBK (voor VIG-leden ook MBK) van HBO-diploma’s van vóór 1989

20151116 Logo_NFG_nieuw Een groot aantal NVAO-geaccrediteerde opleidingen wordt erkend als Psychosociale Basiskennis (PSBK) of Medische BasisKennis (MBK), zie het overzicht.

NFG-registerleden, geregistreerd in de vakgroep VPMW dienen te beschikken over PSBK. Registerleden geregistreerd in de vakgroep VIG dienen PSBK én MBK te hebben.  Haptotherapeuten en Psychomotorisch Therapeuten mogen kiezen tussen PSBK of MBK.

Omdat de NVAO vanaf 2005 de kwaliteit van HBO-opleidingen bewaakt, hebben zorgverzekeraars korte tijd geleden aangegeven dat HBO-diploma’s van vóór 2005 niet meer erkend worden als PSBK en MBK. Dit geldt dus niet voor de genoemde WO-diploma's. Hiervan wordt de PSBK of MBK altijd erkend.

Uiteraard heeft de NFG, in samenwerking met onze koepelorganisatie RBCZ, hier direct actie op ondernomen. Na uitvoerige gesprekken is overeengekomen dat opleidingen vanaf de oprichting van de HBO-raad in 1989 erkend worden. Omdat er voor 1989 geen centrale bewaking van de kwaliteit van de opleidingen was, worden HBO-diploma’s van vóór 1989 helaas niet erkend door de zorgverzekeraars als PSBK en MBK.

Uitzondering: BIG-registratie
Een uitzondering op deze regel is de BIG-registratie. Wanneer u als A-, B- of Z-verpleegkundige een BIG-registratie had op het moment dat u bij de koepelorganisatie werd aangemeld, wordt dit erkend als PSBK en MBK. Graag ontvangen wij per e-mail een bewijs van uw BIG-registratie.

Uitzondering: vijf jaar
Wanneer u een HBO-diploma uit het overzicht heeft van vóór 1989 en binnen vijf jaar stopt met werken (of besluit om binnen 5 jaar geen gebruik meer te maken van de vergoedingsmogelijkheden van de zorgverzekeraars) dan kunt u deze periode nog geregistreerd blijven in de vakgroep VPMW of VIG. Deze regel is gesteld vanaf 1 september 2015 en houdt in dat u dan dient te stoppen voor eind 2020. Wanneer u van deze overgangsperiode gebruik wilt maken, ontvangen wij hiervan graag een korte verklaring per e-mail. Zie verder ook onderstaand kopje "overige mogelijkheden".

Het behalen van de PSBK of MBK
Wanneer u niet op basis van uw diploma of BIG-registratie voldoet aan de gestelde eisen (zie voor de erkende diploma’s en BIG-registraties dit overzicht) dient u voor 1 september 2016 op één van onderstaande manieren aantonen dat u over PSBK of MBK beschikt:

  • Het centraal examen PSBK of MBK (zie voor de voorwaarden www.cecz.nl)
  • Een cursus PSBK of MBK geaccrediteerd door het CPION
  • Een cursus PSBK of MBK geaccrediteerd door de SNRO

Overige mogelijkheden die de NFG biedt
Zoals u wellicht in één van onze nieuwsflitsen heeft gelezen, opent de NFG een nieuw register. De naam van dit register wordt OCR (Onafhankelijk Complementair Register). Bij registratie in het OCR hoeft u niet te voldoen aan de PSBK- of MBK-eis of andere (steeds wisselende) eisen van de zorgverzekeraar. Dit betekent wel dat de consulten van uw cliënten niet meer vergoed worden door de zorgverzekeraars. Uiteraard blijft u profiteren van alle andere voordelen die het NFG-registerlidmaatschap u biedt. Deze zijn:

  • U blijft gebruik maken van het NFG beeld- en keurmerk (De NFG blijft immers de kwaliteit van de geleverde diensten bewaken).
  • Mediaton door de NFG bij geschillen.
  • U valt onder het klacht- en tuchtrecht van de NFG.
  • U blijft gebruik maken van de voordelige collectieve aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering (inclusief incassomodule).
  • PSC-magazine en nieuwsflits
  • De mogelijkheid om privé-verzekeringen af te sluiten met diverse voordelen (via Vrieling Verzekeringen)

Omdat de NFG bij registratie in het OCR voor u niet meer hoeft te onderhandelen met de zorgverzekeraars zal de contributie bij registratie in het OCR lager zijn namelijk € 175,-- voor 2017.
Wanneer u per 1-1-2017 in het OCR geregistreerd wilt worden, kunt u ons dit per e-mail laten weten.

Heeft u vragen?
Neem gerust contact met ons op indien u vragen heeft over de erkenning van uw diploma als PSBK. Het NFG-secretariaat is van maandag – donderdag tussen 08:30 en 14:00 telefonisch te bereiken op 0592 – 82 00 30 en altijd per e-mail: info@de-nfg.nl.