BTW vrijstelling bij hulp aan mensen met een PGB

Met ingang van 1 januari 2007 geldt een vrijstelling van de BTW voor  zorgfuncties vanuit  het persoonsgebonden budget. Dat is zo geregeld in het Belastingplan 2007. Verleent u zorg, hulp of begeleiding gefinancierd vanuit het PGB dan mag u dus geen BTW in rekening brengen.

De vrijstelling geldt voor alle zorgfuncties waarvoor een persoonsgebonden budget is te krijgen op grond van de AWBZ, namelijk persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en tijdelijk verblijf. De vrijstelling geldt ook voor huishoudelijke zorg die u verleent voor mensen met een persoonsgebonden budget dat van de gemeente is gekregen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De vrijstelling geldt niet voor bemiddelingskosten en administratieve ondersteuning.

Het gedeelte van de voordruk dat betrekking heeft op vrijgestelde omzet is niet aftrekbaar als voordruk. De voordruk zal in een verhouding met de belaste en vrijgestelde omzet verrekend moeten worden op de aangifte omzetbelasting.

Voor meer informatie kunt u mailen naar administratie@de-nfg.nl of bellen met Henk Kuhl, 0592-820030 (bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 08.30 – 13.30).