'Pesten is effectieve manier om populair te worden of te blijven'


gepest

Zowel pesten als verdedigen kan leiden tot een hogere status in de klas. Pesten blijkt een effectieve manier te zijn voor leerlingen om populair te worden of te blijven. Dat concludeert Rozemarijn van der Ploeg in haar proefschrift. De promovenda onderzocht de emotionele en sociale processen die een rol spelen bij pesten, gepest worden en verdedigen op de basisschool. Dat meldt de Rijksuniversiteit Groningen.

Voor pesters blijkt het regelmatig wisselen van slachtoffers een effectieve strategie om populair te blijven. Ook het verdedigen van een slachtoffer kan de populariteit van een leerling verhogen. De intensiteit van het pestgedrag is gerelateerd aan het welbevinden en de sociale status van de slachtoffers. Bij de keuze om een pestslachtoffer te verdedigen is het kunnen inleven in de gevoelens en emoties van het slachtoffer belangrijk. Volgens Van der Ploeg is een interessante bevinding dat pestrelaties instabiel zijn. Populaire pesters zijn geneigd om van slachtoffer te wisselen.

De algemene conclusie van het onderzoek is dat sociale status een belangrijke rol speelt bij pesten, gepest worden en verdedigen. “Zowel pesten als verdedigen kan leiden tot een hogere status in de klas. Voor vervolgstudies is het essentieel om te onderzoeken hoe de verworven inzichten over de emotionele en sociale processen het best toegepast kunnen worden in anti-pestinterventies”, aldus Van der Ploeg.

Van der Ploeg gebruikte gegevens over het KiVa-project op basisscholen in Nederland en Finland. De steungroepaanpak van het antipestprogramma blijkt geen stand te houden op de langere termijn, maar is wel effectief in het stimuleren van het verdedigen van een pestslachtoffer door anderen. Inleven in de gevoelens van het slachtoffer helpt om pestgedrag te stoppen en zorg ervoor dat slachtoffers meer zelfvertrouwen krijgen. Van der Ploeg meent dat het voor antipestinterventies essentieel is om pestende kinderen te laten inzien dat zij door prosociaal gedrag ook populair kunnen worden.


Bron: NOG


Lees meer >>