Onderzoek naar relatie leefstijl en psychische aandoeningen

leefstijlHet Trimbos-instituut deed onderzoek naar de vraag in hoeverre clusters van verschillende leefstijlfactoren (roken, alcohol, beweging en voeding) kunnen worden gerelateerd aan psychische aandoeningen. Uit eerder onderzoek is bekend dat verschillende ongezonde leefstijlen samenhangen met psychische symptomen, en dat ongezonde leefstijlfactoren vaak met elkaar samenhangen. Lees meer