Niet tevreden over je hulpverlener?

Tijdens de behandeling of begeleiding kan er iets mis gaan. Indien je naar je eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, kun je een klacht indienen. Het is belangrijk dat je eerst zelf probeert om de klacht samen met je zorgverlener te bespreken en op te lossen. Als het niet lukt de klacht op te lossen, kun je een klacht indienen. 

Vanwege de Wkkgz is het eigen klachtenreglement van de NFG per 1-1-2017 komen te vervallen. Elke professionele zorgverlener is zelf verantwoordelijk om de regelgeving omtrent de Wkkgz in orde te hebben. De meeste NFG-zorgverleners hebben ervoor gekozen om de afhandeling van klachten via de NFG te laten verlopen. Jouw hulpverlener is volgens de Wkkgz verplicht om jou te vertelen hoe hij/zij de klachtenafhandeling geregeld heeft. 

Geeft jouw hulpverlener aan dat hij/zij de klachtenafhandeling via de NFG heeft geregeld, dan moet je dit altijd controleren bij het NFG-secretariaat (info@de-nfg.nl). Wij kunnen jou informeren of de informatie die je hebt verkregen klopt. Is dit het geval, dan zal de afhandeling van klachten volgens dit schema verlopen. 

Ben jij samen met je hulpverlener op zoek gegaan naar een oplossing voor de klacht (zie stap 1 uit het schema) maar komen jullie er niet uit en wil je een officiële klacht indienen, neem dan contact op met de contactpersoon klachtbehandeling van de NFG, zie stap 2 van het schema. Onze contactpersoon klachtbehandeling zal met jou de klacht bespreken en bekijken of er toch nog een mogelijkheid is om hier samen met je hulpverlener uit te komen. Is dit niet het geval, dan gaan jullie de klacht zodanig formuleren zodat deze ingediend kan worden bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris  (stap 3 van het schema).

Contactpersoon klachtbehandeling

myriam-jansen2 Mw. Myriam Jansen
contactpersoonklachtbehandeling@de-nfg.nl
tel: 0592-820030
Agenda