Medische Basiskennis

Medische Basiskennis


In het verleden hebben zorgverzekeraars Medische Basiskennis (MBK) verplicht gesteld voor alle hulpverleners die werkzaam zijn binnen de complementaire zorg. Later is deze verplichting door zorgverzekeraars bijgesteld: Voor hulpverleners die werkzaam zijn in het psychosociale werkveld is Psychosociale Basiskennis (PSBK) verplicht (zie de informatie hieronder). Voor hulpverleners die werkzaam zijn in de natuurgeneeskunde is Medische Basiskennis (MBK) verplicht. De NFG stelt MBK daarom op dit moment alleen nog verplicht voor leden die geregistreerd zijn in de Vakgroep Integrale Gezondheidszorg (VIG). VIG-leden dienen zodoende zowel over MBK als PSBK te beschikken.


De NFG stimuleert wel dat alle hulpverleners Medische Basiskennis hebben. Daarom ontvangen NFG-leden bij het volgen van deze cursus wel PE-punten. 


Psychosociale Basiskennis


Voor een registratie bij de koepelorganisatie RBCZ is het voor VPMW-leden noodzakelijk om over Psychosociale Basiskennis (PSBK) te beschikken. Indien u al geregistreerd bent bij de RBCZ, maar nog niet over PSBK beschikt wordt dit per 1 januari 2017 verplicht. 


De opleidingen uit onderstaand overzicht bieden vrijstelling voor PSBK. Indien uw opleiding hier niet bij staat, is het mogelijk om vanaf maart 2015 een centraal examen PSBK af te leggen. Hiermee kunt u aantonen over voldoende PSBK te beschikken of komt u te weten op welk gebied u zich nog dient bij te scholen. Op www.centraalexamineren.nl zal vanaf 1 november meer informatie staan over dit centrale examen.  


Indien u zich aanvullend wilt scholen is het mogelijk om een CPION erkende opleiding PSBK te volgen. Op de CPION website vindt u een overzicht van erkende opleidingen. 


Opleidingen die vrijstelling bieden voor Psychosociale Basiskennis:


SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening)

CMV (Culturele Maatschappelijke Vorming)

MWD (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening)

Creatieve Therapie

Psychologie (zowel HBO als universitair)

Kunstzinnige Therapie

ECP (Euro Certificate Psychotherapy)

Master Orthopedagogiek

Pedagogiek

Psychodidact (HBO-opleiding OPC, CCC Professional en CCC Senior)

Gezondheidswetenschappen afstudeerrichting GGZ Universiteit Maastricht

Of een CPION erkende opleiding PSBK