Nieuwe versie van het klachtenreglement

De NFG heeft een nieuwe versie van het klachtenreglement geschreven. Een van de belangrijkste wijzigingen die we doorgevoerd hebben is dat de klager € 75,-- griffierechten dient te betalen. Tot voor kort was dit gratis. We hebben echter gemerkt dat er daardoor heel gemakkelijk klachten werden ingediend. De klachtencommissie diende soms zaken te behandelen die weinig kans maakten. Dit leverde extra werk op voor onze registerleden omdat zij zich moesten verweren tegen de klacht. We hopen dat we hiermee een drempel hebben opgeworpen waarbij de echte serieuze klachten ingediend zullen worden.

Een andere belangrijke wijziging is dat we de termijnen waarbinnen gereageerd dient te worden wat hebben ingekort. Dit omdat sommige klachten soms erg lang lopen en dat levert weer extra kosten en werk op.

Tot slot hebben we de bepaling ingevoerd dat een klager niet twee keer mag klagen over dezelfde zaak of onredelijk vaak mag klagen over dezelfde hulpverlener.  Helaas hebben we moeten vaststellen dat dit steeds vaker voorkomt en ook dat levert weer extra werk en vooral stress op bij onze registerleden.

Wij adviseren u dit klachtenreglement goed door te nemen. Daarnaast dient u uw cliënten op de hoogte te stellen van het bestaan van dit reglement.Agenda