Inschrijven


handen NFG vierkantOm een registratie bij de NFG (VPMW, VIG, Coachregister of OT-Register) aan te vragen, adviseren wij jou eerst je CV te mailen naar kwaliteitsbeheer@de-nfg.nl. Onze kwaliteitsmedewerker kan jou informeren over de mogelijkheid tot registratie bij de NFG. 

Inschrijven

Inschrijven voor één van bovengenoemde vakgroepen is mogelijk via deze link. Let op: wij ontvangen pas bericht over jouw inschrijving wanneer je ALLE documenten heb ingevoerd én hebt verzonden aan de NFG. 

Inschrijfprocedure aspirant-lidmaatschap

Om het aspirant-lidmaatschap aan te vragen kun je via deze link het inschrijfpakket downloaden. Het ingevulde inschrijfpakket kan je mailen naar: officemanager@de-nfg.nl.  

Omdat voor deze catergorie geen beroepsregistratie geldt, vindt er geen toetsing plaats door de toetsingscommissie. Nadat je inschrijving door ons is ontvangen, wordt deze zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.

Inschrijfprocedure register VPMW, VIG, Coachregister en OT-Register

Nadat wij je digitale inschrijving hebben ontvangen, nemen wij deze zo spoedig mogelijk in behandeling. Een inschrijfprocedure neemt gemiddeld 4 weken in beslag. Voor registratie in het OT-Register en in de vakgroepen VPMW en VIG dienen de toetsingskosten vooraf betaald te worden.

De afdeling kwaliteitsbeheer checkt als eerste jouw digitale inschrijving. Als er onduidelijkheden zijn of documenten ontbreken, dan ontvang je van ons hierover bericht. Wanneer alles verder compleet is, zal de toetsingscommissie jouw inschrijving gaan beoordelen. De toetsingscommissie kijkt o.a. inhoudelijk naar de afgegeven referentieverklaringen, je inschrijving bij de KvK én naar jouw website. Zo nodig kan de commissie aanvullende vragen aan je stellen, doorgaans per e-mail. Het is uiteindelijk de toetsingscommissie die definitief beslist of aansluiting bij de NFG voor jou mogelijk is.

Bij een positieve toetsing ontvang je per e-mail de NFG-welkomstbrief inclusief je registratienummer en jouw NFG-licentie. Mocht de toetsingscommissie onverhoopt je inschrijving afwijzen dan krijg je per e-mail hierover een toelichting. De toetsingskosten en kosten voor het aanvragen van de VOG worden niet terugbetaald door de NFG.

Aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Via deze link kun je de VOG aanvragen die je nodig hebt wanneer je geregistreerd wilt worden in een van de vakgroepen VPMW, VIG, OT-Register of het Coachregister. Heb je al een VOG in jouw bezit die bij aanvraag van je registratie niet ouder is dan 3 maanden én het juiste screeningsprofiel heeft (gezondheidszorg), dan mag je deze ook gebruiken. 

Wanneer je dit wenst, kunnen wij ook een digitale VOG-aanvraag voor je klaarzetten. Dit verzoek kun je mailen naar: info@de-nfg.nl. In de mail moeten de volgende gegevens staan: 

  • je voorletters
  • je achternaam
  • mailadres waarop je de mail van het Ministerie van Veiligheid en Justitie wilt ontvangen (let op! deze mail komt regelmatig in de spambox terecht) 

AGB en koepelorganisatie RBCZ 

Het aanvragen van een AGB-code en een registratie bij de koepelorganisatie RBCZ is alleen mogelijk voor registerleden die geregistreerd zijn in de vakgroep VPMW of VIG en dus NIET voor geregistreerden in het Coachregister en OTR.

Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code. Alle registerleden dienen na registratie bij de NFG een AGB-code aan te vragen* (indien zij deze nog niet hebben) en te vermelden op facturen. Zorgverzekeraars keren niet uit wanneer een zorgprofessional geen AGB-code heeft.

Nadat je een AGB-code hebt ontvangen, kun je je bij de koepelorganisatie RBCZ registreren om voor vergoedingen van VGZ en enkele kleinere zorgverzekeraars in aanmerking te komen. Wij wijzen je erop dat de koepelorganisatie eigen toelatingsvoorwaarden hanteert. Een registratie bij de RBCZ verloopt altijd via de NFG. Een verzoek tot registratie bij de RBCZ dient per mail te worden ingediend bij het NFG secretariaat. Vermeldt in deze e-mail altijd je AGB-code (zowel je persoonlijke AGB-code als die van je praktijk) of beter nog, stuur de mail met daarin deze codes mee.


*Alleen NFG-registerleden geregistreerd in deze vakgroepen komen in aanmerking voor een AGB-code. Een bewijs van registratie dient te worden overlegd. In de NFG-welkomstbrief wordt uitgelegd hoe je de AGB-code kunt aanvragen.